Mikael Niku ja Leif Andersson

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
09:15 - 10:00
Tue 3.9.2019
10:15 - 12:00
Wed 4.9.2019
10:15 - 12:00
Thu 5.9.2019
10:15 - 12:00
Mon 9.9.2019
10:15 - 12:00
Tue 10.9.2019
10:15 - 12:00
Wed 11.9.2019
10:15 - 12:00
Thu 12.9.2019
08:15 - 10:00
Mon 16.9.2019
10:15 - 12:00
Tue 17.9.2019
10:15 - 12:00
Fri 20.9.2019
12:00 - 13:00
Mon 23.9.2019
08:00 - 10:00

Other teaching

Teaching language: Finnish
06.09.2019 Fri 08.15-10.00
10.09.2019 Tue 08.15-10.00
10.09.2019 Tue 13.00-14.45
13.09.2019 Fri 08.15-10.00
17.09.2019 Tue 13.00-15.45
Mikael Niku
Teaching language: Finnish
06.09.2019 Fri 13.00-14.45
09.09.2019 Mon 13.00-14.45
11.09.2019 Wed 08.15-10.00
13.09.2019 Fri 10.15-12.00
18.09.2019 Wed 09.15-12.00
Mikael Niku
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
10.09.2019 Tue 15.00-17.00
13.09.2019 Fri 13.00-17.00
17.09.2019 Tue 16.00-17.00
19.09.2019 Thu 08.15-12.00
19.09.2019 Thu 13.00-17.00
20.09.2019 Fri 08.15-12.00
20.09.2019 Fri 13.00-17.00
Teaching language: Finnish
09.09.2019 Mon 15.00-17.00
11.09.2019 Wed 13.00-17.00
16.09.2019 Mon 13.00-17.00
18.09.2019 Wed 08.15-09.00
18.09.2019 Wed 13.00-17.00
19.09.2019 Thu 08.15-12.00
20.09.2019 Fri 08.15-12.00
20.09.2019 Fri 13.00-17.00
Teaching language: Finnish

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija hallitsee solubiologian ja histologian perusteet sekä valomikroskoopin käytön.

Osaamistavoitteet: opiskelija osaa

  • selittää solun perusrakenteen
  • selittää solun perustapahtumat (solunjakautuminen ja solukuolema), tunnistaa nämä tapahtumat kudosleikkeissä sekä selittää niiden merkityksen kudoksissa
  • selittää peruskudosten (epiteeli, tukikudos, hermokudos, lihaskudos) sekä ihon rakenteen sekä tunnistaa nämä kudosleikkeissä
  • verrata eri peruskudosten rakenteita ja selittää rakenteiden merkityksiä kudoksen ja elimistön toiminnalle
  • käyttää valomikroskooppia itsenäisesti
  • selittää keskeisimmät kudosten tutkimusmenetelmät (histologiset perusvärjäykset ja immunovärjäykset)

1. lukuvuoden syyslukukausi

Jaksolla käsitellään solun sisäisiä ja ulkopuolisia rakenteita, solujenväliseen kommunikaatioon tarvittavia rakenteita, peruskudostyyppien histologiaa sekä valomikroskopian ja histologisten menetelmien perusteita.

Ross & Pawlina Histology: a Text and Atlas. 5. tai uudempi painos, Lippincott Williams & Wilkins, 2006. Teos on saatavilla e-kirjana: https://www.inkling.com/store/book/histology-michael-ross-and-wojciech-pawlina-6th/

Alberts ym. Essential Cell Biology, 3. tai uudempi painos, Garland Science, 2009. Teos on saatavilla e-kirjana: https://www.inkling.com/store/book/alberts-essential-cell-biology-4th/

Opintojakson aikana osoitettava muu materiaali.

Tentti 0-5, harjoitustyötehtävät hyväksytty/hylätty.

Jos suoritat yhtä aikaa tämän opintojakson (ELK-102 Solut ja kudokset) sekä opintojakson ELK-103 Luuoppi, tulee sinun ilmoittautua molemmissa opintojaksoissa samaan harjoitusryhmään aikataulujen päällekkäisyyden vuoksi. Jos ilmoittaudut tälle opintojaksolle ryhmään 1, ilmoittaudu Luuoppi -opintojaksolla myös ryhmään 1.

Luennot 20 h, ohjattua mikroskopointia 11 h. Omatoimista mikroskopointia, jonka yhteydessä piirretään tai valokuvataan keskeisten kudosten histologisia rakenteita. Kirjallinen tentti 2 h.