Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Osteology 3 Cr Examination 8.3.2021 - 8.3.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Osteology 3 Cr Examination 14.12.2020 - 14.12.2020
Luuoppi 3 Cr Lecture Course 3.9.2020 - 28.9.2020
Osteology 3 Cr General Examination 2.3.2020 - 2.3.2020
Osteology 3 Cr General Examination 16.12.2019 - 16.12.2019
Luuoppi 3 Cr Lecture Course 4.9.2019 - 30.9.2019
Osteology 3 Cr Exam retake 4.3.2019 - 4.3.2019
Osteology 3 Cr Exam retake 17.12.2018 - 17.12.2018
Luuoppi 3 Cr Lecture Course 5.9.2018 - 1.10.2018
Osteology 3 Cr Exam retake 5.3.2018 - 5.3.2018
Osteology 3 Cr Exam retake 18.12.2017 - 18.12.2017
Luuoppi 3 Cr Lecture Course 6.9.2017 - 2.10.2017

Target group

Pakollinen aineopintoihin kuuluva jakso eläinlääketieteen kandiohjelman opiskelijoille.

Learning outcomes

Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä kotieläinten luut ja niiden keskeiset rakenteet sekä hahmottaa luurakenteiden ja eläimen toiminnan väliset yhteydet.

Opiskelija

  • tunnistaa ja kykenee nimeämään kotieläinten luut ja niiden tärkeimmät rakenteet preparaateista ja röntgenkuvista
  • hahmottaa luiden rakenteen toiminnallisen tarkoituksenmukaisuuden
  • tunnistaa kansainvälisen anatomisen terminologian mukaiset luisten rakenteiden nimitykset ja osaa kertoa termien merkitykset omin sanoin
  • osaa toimia osana ryhmää

Timing

1. lukuvuoden syyslukukausi.

Contents

Luiden ja niiden osien systemaattinen nimeäminen; kotieläinten kallon, vartalon sekä raajojen luiden makroskooppinen rakenne.

Study materials

Dyce ym. Textbook of Veterinary Anatomy. 5. tai uudempi painos, Saunders, 2017.

Evans & DeLahunta Guide to the dissection of the dog, 7. tai uudempi painos, Saunders/Elsevier, 2010.

Lääketieteen termit. 5. tai uudempi painos, Duodecim, 2007.

Jakson aikana osoitettava muu kirjallinen ja sähköinen opiskelumateriaali.

Täydentävä kirjallisuus:

Schaller Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature, 2. painos, Enke, 2007.

Assessment practices and criteria

0-5

Completion methods

Luennot 10 h (sisältää pakollisia terminologiaharjoituksia), pakolliset prepraattiharjoitukset 16 h ja vapaaehtoiset preparaattiharjoitukset 6 h. Kirjallinen tentti 2 h.