Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 4.9.2019
08:15 - 10:00
Thu 5.9.2019
08:15 - 10:00
Fri 6.9.2019
10:15 - 12:00
Mon 9.9.2019
08:15 - 10:00
Thu 12.9.2019
10:15 - 12:00
Mon 16.9.2019
08:15 - 10:00
Tue 17.9.2019
08:15 - 10:00
Mon 30.9.2019
10:00 - 12:00

Other teaching

09.09. - 16.09.2019 Mon 13.00-17.00
11.09. - 18.09.2019 Wed 13.00-17.00
26.09.2019 Thu 08.15-12.00
27.09.2019 Fri 08.15-12.00
Antti Iivanainen, Juha Laakkonen, Tiina Pessa-Morikawa
Teaching language: Finnish
10.09. - 17.09.2019 Tue 13.00-17.00
12.09. - 19.09.2019 Thu 13.00-17.00
26.09.2019 Thu 08.15-12.00
27.09.2019 Fri 08.15-12.00
Antti Iivanainen, Juha Laakkonen, Tiina Pessa-Morikawa
Teaching language: Finnish

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä kotieläinten luut ja niiden keskeiset rakenteet sekä hahmottaa luurakenteiden ja eläimen toiminnan väliset yhteydet.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • tunnistaa ja kykenee nimeämään kotieläinten luut ja niiden tärkeimmät rakenteet preparaateista ja röntgenkuvista
  • hahmottaa luiden rakenteen toiminnallisen tarkoituksenmukaisuuden
  • tunnistaa kansainvälisen anatomisen terminologian mukaiset luisten rakenteiden nimitykset ja osaa kertoa termien merkitykset omin sanoin
  • osaa toimia osana ryhmää

1. lukuvuoden syyslukukausi.

Luiden ja niiden osien systemaattinen nimeäminen; kotieläinten kallon, vartalon sekä raajojen luiden makroskooppinen rakenne.

Dyce ym. Textbook of Veterinary Anatomy, 4. tai uudempi painos, Saunders, 2010.

Evans & DeLahunta Guide to the dissection of the dog, 7. tai uudempi painos, Saunders/Elsevier, 2010.

Lääketieteen termit. 5. tai uudempi painos, Duodecim, 2007.

Jakson aikana osoitettava muu kirjallinen ja sähköinen opiskelumateriaali.

Täydentävä kirjallisuus:

Schaller Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature, 2. painos, Enke, 2007.

Jos suoritat yhtä aikaa tämän opintojakson (ELK-103 Luuoppi) sekä opintojakson ELK-102 Solut ja kudokset, tulee sinun ilmoittautua molemmissa opintojaksoissa samaan harjoitusryhmään aikataulujen päällekkäisyyden vuoksi. Jos ilmoittaudut tälle opintojaksolle ryhmään 1, ilmoittaudu Solut ja kudokset -opintojaksolla myös ryhmään 1.

Luennot 14 h (sisältää pakollisia terminologiaharjoituksia), pakolliset prepraattiharjoitukset 16 h ja vapaaehtoiset preparaattiharjoitukset 8 h. Kirjallinen tentti 2 h.