Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 24.9.2019
08:15 - 12:00
Wed 25.9.2019
08:15 - 12:00
Mon 21.10.2019
10:00 - 12:00

Other teaching

26.09.2019 Thu 08.15-10.00
01.10.2019 Tue 08.15-12.00
02.10.2019 Wed 08.15-12.00
03.10.2019 Thu 08.15-12.00
04.10.2019 Fri 08.15-12.00
07.10.2019 Mon 13.00-17.00
08.10.2019 Tue 13.00-17.00
09.10.2019 Wed 13.00-17.00
10.10.2019 Thu 13.00-17.00
11.10.2019 Fri 08.15-12.00
11.10.2019 Fri 08.15-12.00
14.10.2019 Mon 08.15-12.00
15.10.2019 Tue 08.15-12.00
16.10.2019 Wed 08.15-12.00
17.10.2019 Thu 08.15-12.00
18.10.2019 Fri 08.15-12.00
Antti Iivanainen, Juha Laakkonen, Tiina Pessa-Morikawa
Teaching language: Finnish
26.09.2019 Thu 08.15-10.00
01.10.2019 Tue 13.00-17.00
02.10.2019 Wed 13.00-17.00
03.10.2019 Thu 13.00-17.00
04.10.2019 Fri 13.00-17.00
07.10.2019 Mon 08.15-12.00
08.10.2019 Tue 08.15-12.00
09.10.2019 Wed 08.15-12.00
10.10.2019 Thu 08.15-12.00
11.10.2019 Fri 08.15-12.00
11.10.2019 Fri 08.15-12.00
14.10.2019 Mon 13.00-17.00
15.10.2019 Tue 13.00-17.00
16.10.2019 Wed 13.00-17.00
17.10.2019 Thu 13.00-17.00
18.10.2019 Fri 08.15-12.00
Antti Iivanainen, Juha Laakkonen, Tiina Pessa-Morikawa
Teaching language: Finnish

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä kotieläinten keskeiset lihakset ja nivelet sekä tunnistaa näissä rakenteissa esiintyvät toiminnalliset ja lajienväliset erot.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • tunnistaa ja osaa nimetä preparaatista tai kuvasta yleisimpien kotieläinten lihakset ja eri nivelten keskeiset rakenteet
  • pystyy osoittamaan lihaksissa ja rakenteissa näkyvät eläinlajien väliset erot sekä määrittelemään minkälaisia lihas- ja nivelrakenteita lajityypilliset liikuntatavat edellyttävät
  • hahmottaa lihaksen keskeiset rakenteet ja lihaksen toiminnan periaatteet kudos- ja solutasolla
  • osaa työskennellä ja kommunikoida ryhmässä tulevan ammatin huomioivilla tavoilla

1. lukuvuoden syyslukukausi.

Kotieläinten luurankolihasten ja nivelten makroskooppinen rakenne, systemaattinen nimeäminen, luokittelu sekä toiminnan kannalta tärkeiden anatomisten rakenteiden tunnistaminen.

Dyce ym. Textbook of Veterinary Anatomy. 4. tai uudempi painos, Saunders, 2010.
Evans & DeLahunta
Guide to the dissection of the dog. 7. tai uudempi painos, Saunders/Elsevier, 2010.
Sjaastad ym
. Physiology of domestic animals. 2. painos, Scandinavian Veterinary Press, 2010.
Lääketieteen termit. 5. tai uudempi painos, Duodecim, 2007.
VIELO -mallit ja opettajien antamat jaksomonisteet sekä muu jaksolla osoitettava kirjallinen ja sähköinen materiaali.
Täydentävä kirjallisuus:
Schaller
Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature. 2. painos, Enke, 2007.

Anatomian ja fysiologian johdantoluennot 8 h, pakollinen dissektiosaliopetus 50 h ja vapaaehtoiset dissektiot 4 h. Kirjallinen tentti 2 h, sekä suulliset kuulustelut dissektioiden yhteydessä 4 h.