Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.11.2019 at 08:00 - 8.12.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 18.12.2019
12:00 - 14:00

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä kotieläinten keskeiset lihakset ja nivelet sekä tunnistaa näissä rakenteissa esiintyvät toiminnalliset ja lajienväliset erot.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • tunnistaa ja osaa nimetä preparaatista tai kuvasta yleisimpien kotieläinten lihakset ja eri nivelten keskeiset rakenteet
  • pystyy osoittamaan lihaksissa ja rakenteissa näkyvät eläinlajien väliset erot sekä määrittelemään minkälaisia lihas- ja nivelrakenteita lajityypilliset liikuntatavat edellyttävät
  • hahmottaa lihaksen keskeiset rakenteet ja lihaksen toiminnan periaatteet kudos- ja solutasolla
  • osaa työskennellä ja kommunikoida ryhmässä tulevan ammatin huomioivilla tavoilla

1. lukuvuoden syyslukukausi.

Kotieläinten luurankolihasten ja nivelten makroskooppinen rakenne, systemaattinen nimeäminen, luokittelu sekä toiminnan kannalta tärkeiden anatomisten rakenteiden tunnistaminen.

Dyce ym. Textbook of Veterinary Anatomy. 4. tai uudempi painos, Saunders, 2010.
Evans & DeLahunta
Guide to the dissection of the dog. 7. tai uudempi painos, Saunders/Elsevier, 2010.
Sjaastad ym
. Physiology of domestic animals. 2. painos, Scandinavian Veterinary Press, 2010.
Lääketieteen termit. 5. tai uudempi painos, Duodecim, 2007.
VIELO -mallit ja opettajien antamat jaksomonisteet sekä muu jaksolla osoitettava kirjallinen ja sähköinen materiaali.
Täydentävä kirjallisuus:
Schaller
Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature. 2. painos, Enke, 2007.

Tentin kesto 2 tuntia.

Anatomian ja fysiologian johdantoluennot 8 h, pakollinen dissektiosaliopetus 50 h ja vapaaehtoiset dissektiot 4 h. Kirjallinen tentti 2 h, sekä suulliset kuulustelut dissektioiden yhteydessä 4 h.