Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 28.10.2019
08:15 - 12:00
Tue 29.10.2019
08:15 - 12:00
Wed 30.10.2019
08:15 - 12:00
Fri 1.11.2019
08:15 - 12:00
Mon 4.11.2019
08:15 - 12:00
Wed 6.11.2019
08:15 - 12:00
Fri 8.11.2019
09:15 - 11:00
Fri 8.11.2019
11:00 - 12:00
Mon 18.11.2019
09:00 - 12:00
Wed 20.11.2019
08:15 - 12:00
Fri 22.11.2019
08:15 - 12:00
Mon 25.11.2019
08:15 - 10:00
Mon 25.11.2019
10:15 - 11:00
Wed 27.11.2019
08:00 - 12:00

Other teaching

31.10.2019 Thu 09.15-12.00
05.11.2019 Tue 13.00-16.00
07.11.2019 Thu 09.00-12.00
11.11.2019 Mon 09.00-12.00
12.11.2019 Tue 13.00-16.00
13.11.2019 Wed 09.00-12.00
14.11.2019 Thu 13.00-16.00
15.11.2019 Fri 09.00-12.00
19.11.2019 Tue 13.00-16.00
21.11.2019 Thu 09.00-12.00
21.11.2019 Thu 13.00-15.30
Aleksi Husso, Pirjo Nikula-Ijäs, Marjo Salminen
Teaching language: Finnish
31.10.2019 Thu 13.00-16.00
05.11.2019 Tue 09.00-12.00
07.11.2019 Thu 13.00-16.00
11.11.2019 Mon 13.00-16.00
12.11.2019 Tue 09.00-12.00
13.11.2019 Wed 13.00-16.00
14.11.2019 Thu 09.00-12.00
15.11.2019 Fri 13.00-16.00
19.11.2019 Tue 09.00-12.00
21.11.2019 Thu 09.30-12.00
21.11.2019 Thu 13.00-16.00
Aleksi Husso, Pirjo Nikula-Ijäs, Marjo Salminen
Teaching language: Finnish

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija hallitsee biokemian ja aineenvaihdunnan perusteet.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • tunnistaa solun keskeiset molekyylit (makromolekyylit ja pienemmät yhdisteet) ja ionit sekä osaa selittää niiden ominaisuudet. Osaa vertailla tiettyjen samankaltaisten molekyylien (esim. NAD+ vs. NADP+, glukoosi vs. fruktoosi, hexokinaasi vs. glukokinaasi) ominaisuuksia ja näiden ominaisuuksien fysiologista merkitystä.
  • osaa selittää bioenergetiikan, biologisten reaktioiden ja entsyymikatalyysin perusperiaatteet.
  • tunnistaa solun keskeiset aineenvaihduntareitit ja osaa analysoida niiden välisiä suhteita, huomioiden kudosten erityispiirteet ja aineenvaihduntatilat.
  • ymmärtää entsyymien merkityksen kliinisessä diagnostiikassa.

1. lukuvuoden syyslukukausi.

Solun keskeiset molekyylit (makromolekyylit, pienemmät yhdisteet) ja ionit, bioenergetiikka, biologiset perusreaktiot, entsyymikatalyysi, aineenvaihdunta (hiilihydraatit, rasvat, ketoaineet, aminohapot, nukleiinihapot, typpi), aineenvaihduntatilat.

Harvey & Ferrier Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry. 5. tai uudempi painos, Lippincott, Williams and Wilkins, 2011

Opintojakson aikana osoitettava muu materiaali.

Täydentävä kirjallisuus:

Alberts ym. Essential Cell Biology. 3. (tai uudempi painos), Garland Science, 2009. Neljäs painos on saatavilla myös e-kirjana: https://www.inkling.com/store/book/alberts-essential-cell-biology-4th/

Huomioi ryhmää valitessasi mahdolliset päällekkäisyydet englannin opetuksen kanssa.

Luennot ja luentonauhoitukset 44–45 h, pienryhmäopetus 20–30 h, laboratorioharjoitukset 15 h ja niihin liittyvä kirjallinen selostus sekä kirjalliset kuulustelut/tentti.