Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.1.2020 at 08:00 - 31.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Mon 10.2.2020
12:00 - 16:00

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija hallitsee biokemian ja aineenvaihdunnan perusteet.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • tunnistaa solun keskeiset molekyylit (makromolekyylit ja pienemmät yhdisteet) ja ionit sekä osaa selittää niiden ominaisuudet. Osaa vertailla tiettyjen samankaltaisten molekyylien (esim. NAD+ vs. NADP+, glukoosi vs. fruktoosi, hexokinaasi vs. glukokinaasi) ominaisuuksia ja näiden ominaisuuksien fysiologista merkitystä.
  • osaa selittää bioenergetiikan, biologisten reaktioiden ja entsyymikatalyysin perusperiaatteet.
  • tunnistaa solun keskeiset aineenvaihduntareitit ja osaa analysoida niiden välisiä suhteita, huomioiden kudosten erityispiirteet ja aineenvaihduntatilat.
  • ymmärtää entsyymien merkityksen kliinisessä diagnostiikassa.

1. lukuvuoden syyslukukausi.

Solun keskeiset molekyylit (makromolekyylit, pienemmät yhdisteet) ja ionit, bioenergetiikka, biologiset perusreaktiot, entsyymikatalyysi, aineenvaihdunta (hiilihydraatit, rasvat, ketoaineet, aminohapot, nukleiinihapot, typpi), aineenvaihduntatilat.

Harvey & Ferrier Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry. 5. tai uudempi painos, Lippincott, Williams and Wilkins, 2011

Opintojakson aikana osoitettava muu materiaali.

Täydentävä kirjallisuus:

Alberts ym. Essential Cell Biology. 3. (tai uudempi painos), Garland Science, 2009. Neljäs painos on saatavilla myös e-kirjana: https://www.inkling.com/store/book/alberts-essential-cell-biology-4th/

Tentin kesto 4 tuntia

Luennot ja luentonauhoitukset 44–45 h, pienryhmäopetus 20–30 h, laboratorioharjoitukset 15 h ja niihin liittyvä kirjallinen selostus sekä kirjalliset kuulustelut/tentti.