Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 7.1.2020
08:15 - 12:00
Wed 8.1.2020
08:15 - 12:00
Thu 9.1.2020
08:15 - 12:00
Fri 10.1.2020
08:15 - 12:00
Mon 13.1.2020
08:15 - 12:00
Tue 14.1.2020
08:15 - 12:00
Wed 15.1.2020
08:15 - 12:00
Thu 16.1.2020
08:15 - 12:00
Thu 16.1.2020
13:00 - 17:00
Wed 22.1.2020
10:00 - 11:00
Thu 23.1.2020
08:00 - 10:00

Other teaching

Teaching language: Finnish
07.01.2020 Tue 13.00-16.00
09.01.2020 Thu 13.00-16.00
14.01.2020 Tue 13.00-16.00
17.01.2020 Fri 08.00-10.30
17.01.2020 Fri 11.30-14.00
20.01.2020 Mon 09.15-12.00
20.01.2020 Mon 13.00-16.00
21.01.2020 Tue 13.00-16.00
18.02.2020 Tue 09.15-12.00
19.02.2020 Wed 09.15-12.00
20.02.2020 Thu 09.15-12.00
21.02.2020 Fri 09.00-12.00
24.02.2020 Mon 13.00-16.00
25.02.2020 Tue 13.00-16.00
26.02.2020 Wed 10.15-12.00
27.04.2020 Mon 08.15-11.00
28.04.2020 Tue 08.15-11.00
29.04.2020 Wed 08.15-11.00
04.05.2020 Mon 12.00-15.00
05.05.2020 Tue 12.00-15.00
06.05.2020 Wed 12.00-15.00
Antti Iivanainen, Tiina-Kaisa Kukko-Lukjanov, Juha Laakkonen, Mikael Niku, Tiina Pessa-Morikawa
Teaching language: Finnish
08.01.2020 Wed 13.00-16.00
10.01.2020 Fri 13.00-16.00
15.01.2020 Wed 13.00-16.00
17.01.2020 Fri 08.00-10.30
17.01.2020 Fri 11.30-14.00
20.01.2020 Mon 13.00-16.00
21.01.2020 Tue 09.15-12.00
21.01.2020 Tue 13.00-16.00
18.02.2020 Tue 13.00-16.00
19.02.2020 Wed 13.00-16.00
20.02.2020 Thu 13.00-16.00
21.02.2020 Fri 13.15-16.00
24.02.2020 Mon 09.15-12.00
25.02.2020 Tue 09.15-12.00
26.02.2020 Wed 08.15-10.00
27.04.2020 Mon 12.00-15.00
28.04.2020 Tue 12.00-15.00
29.04.2020 Wed 12.00-15.00
04.05.2020 Mon 08.15-11.00
05.05.2020 Tue 08.15-11.00
06.05.2020 Wed 08.15-11.00
Antti Iivanainen, Tiina-Kaisa Kukko-Lukjanov, Juha Laakkonen, Mikael Niku, Tiina Pessa-Morikawa
Teaching language: Finnish
Antti Iivanainen
Teaching language: Finnish
05.02.2020 Wed 13.00-16.00
06.02.2020 Thu 13.00-16.00
Teaching language: Finnish
03.02.2020 Mon 13.00-16.00
04.02.2020 Tue 13.00-16.00
Teaching language: Finnish

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä verenkierto- ja hengityselimistön keskeiset rakenteet sekä kuvata näiden rakenteiden toiminnot.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • tunnistaa verenkierto- ja hengityselimistön sekä imukudosten ja imutiejärjestelmän makroskooppiset ja mikroskooppiset rakenteet, mukaan luettuna veren solut
  • osaa nimetä ja paikallistaa tärkeimmät verisuonet, imutiet ja imusolmukkeet
  • osaa johdonmukaisesti kuvailla edellä mainittuihin rakenteisiin liittyvät toiminnot, niiden säätymisen sekä merkityksen elimistön yleisen toiminnan kannalta
  • osaa ottaa elektrokardiogrammin koiralta
  • osaa mitata koiran verenpaineen
  • osaa tehdä tavallisimpia laboratoriossa tehtäviä verianalyyseja
  • tuntee pieneläinten elvytyksen periaatteet

1. lukuvuoden kevätlukukausi.

Opintojaksolla käsitellään sydämen, verenkiertoelimistön, hengityselimistön sekä imukudosten ja imutiejärjestelmän makroskooppinen ja mikroskooppinen rakenne ja toiminta.

Ross & Pawlina Histology: a Text and Atlas. 5. tai uudempi painos, Lippincott Williams & Wilkins, 2006. Teos on saatavilla e-kirjana: https://www.inkling.com/store/book/histology-michael-ross-and-wojciech-pawlina-6th/

Dyce ym. Textbook of Veterinary Anatomy. 4. tai uudempi painos, Saunders, 2010.

Sjaastad ym. Physiology of Domestic Animals. 1. tai uudempi painos, Scandinavian Veterinary Press, 2003.
Evans & DeLahunta Guide to the dissection of the dog. 7. tai uudempi painos, Saunders/Elsevier, 2010.
Lääketieteen termit. 5. tai uudempi painos, Duodecim, 2007.

Mikroskopointiohje ja preparaattiluettelo.

Opintojakson aikana osoitettava muu materiaali.

Täydentävä kirjallisuus:
Randall ym.
Eckert Animal Physiology. 5. tai uudempi painos, W. H. Freeman & Company, 2001.
Silverthorn Human Physiology: An Integrated Approach. 5. tai uudempi painos, Pearson, 2009.
Schaller Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature. 2. painos, Enke, 2007.

Jos suoritat yhtä aikaa tämän opintojakson (ELK-107 Verenkierto ja hengitys) sekä opintojakson ELK-108 Solu- ja molekyylibiologia, tulee sinun ilmoittautua molemmissa opintojaksoissa samaan harjoitusryhmään aikataulujen päällekkäisyyden vuoksi. Jos ilmoittaudut tälle opintojaksolle ryhmään 1, ilmoittaudu Solu- ja molekyylibiologia -opintojaksolla myös ryhmään 1.

Luennot 36 h, pakollinen ryhmäopetus 36 h ja kirjallinen tentti 2 h.

Ohjatut mikroskopointiharjoitukset 4 h, jotka toteutetaan ryhmätyöskentelyllä. Omatoiminen mikroskopointi, jonka yhteydessä piirretään tai valokuvataan keskeisten elinten histologisia rakenteita. Mikroskoopin ohella on mahdollista käyttää WebMicroscopy-verkkopalvelua.

Verenkierto ja hengitys -opintojakson lisäksi mikroskopointiharjoituksia sisältyy opintojaksoihin Neurobiologia (ELK-106), Ruoansulatus ja aineenvaihdunta (ELK-110) sekä Homeostaasi ja lisääntyminen (ELK-111). Kevätlukukauden lopussa järjestetään näiden opintojaksojen yhteinen mikroskopointitentti 1 h.