Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Cell and Molecular Biology 5 Cr General Examination 24.8.2020 - 24.8.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Cell and molecular biology 5 Cr General Examination 30.3.2020 - 30.3.2020
Solu- ja molekyylibiologia 5 Cr Lecture Course 24.1.2020 - 17.2.2020
Cell and molecular biology 5 Cr General Examination 26.8.2019 - 26.8.2019
Cell and molecular biology 5 Cr Exam retake 1.4.2019 - 1.4.2019
Solu- ja molekyylibiologia 5 Cr Lecture Course 24.1.2019 - 18.2.2019
Cell and molecular biology 5 Cr Exam retake 27.8.2018 - 27.8.2018
Cell and molecular biology 5 Cr Exam retake 4.4.2018 - 4.4.2018
Solu- ja molekyylibiologia 5 Cr Lecture Course 25.1.2018 - 19.2.2018

Target group

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Prerequisites

Suositellaan Solut ja kudokset (ELK-102) ja Solun aineenvaihdunta (ELK-105) -opintojaksojen tai vastaavien tietojen hallintaa.

Learning outcomes

Opiskelija hallitsee molekyylibiologian perusteet ja tärkeimmät solubiologiset tapahtumat. Opiskelija tutustuu yleisimpiin tutkimuskäytössä oleviin solu- ja molekyylibiologian malliorganismeihin sekä yleisimpiin solu- ja molekyylibiologisiin tutkimusmenetelmiin ja niiden soveltamiseen.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • tunnistaa pääpiirteet nukleiinihappojen rakenteesta ja biokemiallisista ominaisuuksista ja ymmärtää miten nämä mahdollistavat nukleiinihappojen biologiset tehtävät.
  • ymmärtää pääpiirteet DNA:n korjausmekanismeista ja niiden merkityksen genomin stabiliteetille.
  • osaa kuvata mutaatioiden pääasialliset syntymekanismit ja ymmärtää mutaatioiden merkityksen lajien sisäiselle muuntelulle sekä evoluutiolle.
  • osaa kuvata geenien ilmentymisen ja sen säätelyn eri vaiheet.
  • ymmärtää solujenväliseen signaloinnin yhteyden geenien ilmentymiseen.
  • tunnistaa solutukirangan ja soluliitosten rakenteet ja osaa selittää niiden tehtävät mukaan lukien solujen liikkuminen ja solunsisäinen kuljetus sekä näiden merkityksen soluille ja kudoksille.
  • osaa vertailla solusyklin, solukuoleman ja syövän molekyylitason mekanismeja.
  • osaa keskeiset alan termit ja ymmärtää ne niin, että osaa soveltaa niitä oikeissa yhteyksissä.
  • ymmärtää keskeisten tutkimuskäytössä olevien solu- ja molekyylibiologian malliorganismien tutkimukselliset edut.
  • osaa kuvata PCR- ja kloonaustekniikat ja pystyy soveltamaan ja arvioimaan niiden käyttöä eri tilanteissa.

Timing

1. lukuvuoden kevätlukukausi.

Contents

DNA ja kromosomit, DNA:n replikaatio ja mutaatiot, mutaatioiden korjaaminen, rekombinaatio ja evoluutio, transkriptio ja translaatio, proteiinien kuljetus ja elinkaari, geenien säätely ja solujenvälinen signalointi, solusyklin säätely, solukuolema ja syöpä, solutukiranka ja solunulkoiset kontaktit ja solu- ja molekyylibiologian tutkimusmenetelmiä.

Study materials

Opintojakson aikana jaettava materiaali.

Alberts ym. Essential Cell Biology. 3. tai uudempi painos, Garland Science, 2009. Teos on saatavilla e-kirjana: https://www.inkling.com/store/book/alberts-essential-cell-biology-4th/

Täydentävä kirjallisuus:

Sariola ym. Kehitysbiologia: Solusta yksilöksi, Duodecim, 2015.

Completion methods

Luennot 30 h, pakolliset pienryhmätyöt 10 h, pakolliset laboratorioharjoitustyöt 6 h ja niihin liittyvä kirjallinen selostus, kirjalliset kuulustelut/tentit.