Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
6.5.2019 at 12:00 - 31.5.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Mon 26.8.2019
12:00 - 16:00

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Suositellaan Solut ja kudokset (ELK-102) ja Solun aineenvaihdunta (ELK-105) -opintojaksojen tai vastaavien tietojen hallintaa.

Opiskelija hallitsee molekyylibiologian perusteet ja tärkeimmät solubiologiset tapahtumat. Opiskelija tutustuu yleisimpiin tutkimuskäytössä oleviin solu- ja molekyylibiologian malliorganismeihin sekä yleisimpiin solu- ja molekyylibiologisiin tutkimusmenetelmiin ja niiden soveltamiseen.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • tunnistaa pääpiirteet nukleiinihappojen rakenteesta ja biokemiallisista ominaisuuksista ja ymmärtää miten nämä mahdollistavat nukleiinihappojen biologiset tehtävät.
  • ymmärtää pääpiirteet DNA:n korjausmekanismeista ja niiden merkityksen genomin stabiliteetille.
  • osaa kuvata mutaatioiden pääasialliset syntymekanismit ja ymmärtää mutaatioiden merkityksen lajien sisäiselle muuntelulle sekä evoluutiolle.
  • osaa kuvata geenien ilmentymisen ja sen säätelyn eri vaiheet.
  • ymmärtää solujenväliseen signaloinnin yhteyden geenien ilmentymiseen.
  • tunnistaa solutukirangan ja soluliitosten rakenteet ja osaa selittää niiden tehtävät mukaan lukien solujen liikkuminen ja solunsisäinen kuljetus sekä näiden merkityksen soluille ja kudoksille.
  • osaa vertailla solusyklin, solukuoleman ja syövän molekyylitason mekanismeja.
  • osaa keskeiset alan termit ja ymmärtää ne niin, että osaa soveltaa niitä oikeissa yhteyksissä.
  • ymmärtää keskeisten tutkimuskäytössä olevien solu- ja molekyylibiologian malliorganismien tutkimukselliset edut.
  • osaa kuvata PCR- ja kloonaustekniikat ja pystyy soveltamaan ja arvioimaan niiden käyttöä eri tilanteissa.

1. lukuvuoden kevätlukukausi.

DNA ja kromosomit, DNA:n replikaatio ja mutaatiot, mutaatioiden korjaaminen, rekombinaatio ja evoluutio, transkriptio ja translaatio, proteiinien kuljetus ja elinkaari, geenien säätely ja solujenvälinen signalointi, solusyklin säätely, solukuolema ja syöpä, solutukiranka ja solunulkoiset kontaktit ja solu- ja molekyylibiologian tutkimusmenetelmiä.

Opintojakson aikana jaettava materiaali.

Alberts ym. Essential Cell Biology. 3. tai uudempi painos, Garland Science, 2009. Teos on saatavilla e-kirjana: https://www.inkling.com/store/book/alberts-essential-cell-biology-4th/

Täydentävä kirjallisuus:

Sariola ym. Kehitysbiologia: Solusta yksilöksi, Duodecim, 2015.

Luennot 30 h, pakolliset pienryhmätyöt 10 h, pakolliset laboratorioharjoitustyöt 6 h ja niihin liittyvä kirjallinen selostus, kirjalliset kuulustelut/tentit.