Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 24.1.2020
09:15 - 11:00
Fri 24.1.2020
12:00 - 14:00
Mon 27.1.2020
13:00 - 15:00
Tue 28.1.2020
13:15 - 15:00
Wed 29.1.2020
08:15 - 10:00
Thu 30.1.2020
10:15 - 12:00
Thu 30.1.2020
13:00 - 15:00
Fri 31.1.2020
08:00 - 10:00
Mon 3.2.2020
10:15 - 12:00
Tue 4.2.2020
10:15 - 12:00
Wed 5.2.2020
08:15 - 10:00
Wed 5.2.2020
10:15 - 12:00
Tue 11.2.2020
08:15 - 10:00
Wed 12.2.2020
08:15 - 10:00
Fri 14.2.2020
13:00 - 14:00
Mon 17.2.2020
10:00 - 14:00

Other teaching

03.02.2020 Mon 13.00-15.00
04.02.2020 Tue 13.00-17.00
07.02.2020 Fri 09.15-12.00
13.02.2020 Thu 13.00-16.00
14.02.2020 Fri 08.15-12.00
Marjo Salminen
Teaching language: Finnish
05.02.2020 Wed 13.00-15.00
06.02.2020 Thu 13.00-17.00
07.02.2020 Fri 13.00-16.00
13.02.2020 Thu 09.15-12.00
14.02.2020 Fri 08.15-12.00
Marjo Salminen
Teaching language: Finnish

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Suositellaan Solut ja kudokset (ELK-102) ja Solun aineenvaihdunta (ELK-105) -opintojaksojen tai vastaavien tietojen hallintaa.

Opiskelija hallitsee molekyylibiologian perusteet ja tärkeimmät solubiologiset tapahtumat. Opiskelija tutustuu yleisimpiin tutkimuskäytössä oleviin solu- ja molekyylibiologian malliorganismeihin sekä yleisimpiin solu- ja molekyylibiologisiin tutkimusmenetelmiin ja niiden soveltamiseen.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • tunnistaa pääpiirteet nukleiinihappojen rakenteesta ja biokemiallisista ominaisuuksista ja ymmärtää miten nämä mahdollistavat nukleiinihappojen biologiset tehtävät.
  • ymmärtää pääpiirteet DNA:n korjausmekanismeista ja niiden merkityksen genomin stabiliteetille.
  • osaa kuvata mutaatioiden pääasialliset syntymekanismit ja ymmärtää mutaatioiden merkityksen lajien sisäiselle muuntelulle sekä evoluutiolle.
  • osaa kuvata geenien ilmentymisen ja sen säätelyn eri vaiheet.
  • ymmärtää solujenväliseen signaloinnin yhteyden geenien ilmentymiseen.
  • tunnistaa solutukirangan ja soluliitosten rakenteet ja osaa selittää niiden tehtävät mukaan lukien solujen liikkuminen ja solunsisäinen kuljetus sekä näiden merkityksen soluille ja kudoksille.
  • osaa vertailla solusyklin, solukuoleman ja syövän molekyylitason mekanismeja.
  • osaa keskeiset alan termit ja ymmärtää ne niin, että osaa soveltaa niitä oikeissa yhteyksissä.
  • ymmärtää keskeisten tutkimuskäytössä olevien solu- ja molekyylibiologian malliorganismien tutkimukselliset edut.
  • osaa kuvata PCR- ja kloonaustekniikat ja pystyy soveltamaan ja arvioimaan niiden käyttöä eri tilanteissa.

1. lukuvuoden kevätlukukausi.

DNA ja kromosomit, DNA:n replikaatio ja mutaatiot, mutaatioiden korjaaminen, rekombinaatio ja evoluutio, transkriptio ja translaatio, proteiinien kuljetus ja elinkaari, geenien säätely ja solujenvälinen signalointi, solusyklin säätely, solukuolema ja syöpä, solutukiranka ja solunulkoiset kontaktit ja solu- ja molekyylibiologian tutkimusmenetelmiä.

Opintojakson aikana jaettava materiaali.

Alberts ym. Essential Cell Biology. 3. tai uudempi painos, Garland Science, 2009. Teos on saatavilla e-kirjana: https://www.inkling.com/store/book/alberts-essential-cell-biology-4th/

Täydentävä kirjallisuus:

Sariola ym. Kehitysbiologia: Solusta yksilöksi, Duodecim, 2015.

Jos suoritat yhtä aikaa tämän opintojakson (ELK-108 Solu- ja molekyylibiologia) sekä opintojakson ELK-107 Verenkierto ja hengitys, tulee sinun ilmoittautua molemmissa opintojaksoissa samaan harjoitusryhmään aikataulujen päällekkäisyyden vuoksi. Jos ilmoittaudut tälle opintojaksolle ryhmään 1, ilmoittaudu Verenkierto ja hengitys -opintojaksolla myös ryhmään 1.

Luennot 30 h, pakolliset pienryhmätyöt 10 h, pakolliset laboratorioharjoitustyöt 6 h ja niihin liittyvä kirjallinen selostus, kirjalliset kuulustelut/tentit.