Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
6.5.2019 at 12:00 - 31.5.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 30.8.2019
12:00 - 16:00

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija hallitsee ruoansulatuskanavan rakenteen, tärkeimmät lajien väliset erot sekä ruoansulatuksen fysiologiset säätelymekanismit.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • tunnistaa yksimahaisen ja märehtijän ruoansulatuskanavan makroskooppiset ja mikroskooppiset rakenteet
  • osaa johdonmukaisesti kuvailla edellä mainittuihin rakenteisiin liittyvät toiminnot, niiden säätymisen sekä merkityksen elimistön yleisen toiminnan kannalta
  • ymmärtää ruoansulatuksen keskeisimmät säätelymekanismit nisäkkäillä
  • hahmottaa ruoansulatuksen säätelyn tärkeimmät lajienväliset erot kotieläimillä

1. lukuvuoden kevätlukukausi.

Ruoansulatuskanavan makroskooppinen ja mikroskooppinen rakenne sekä ruoan hajoaminen ja ravintoaineiden imeytyminen ruoansulatuskanavasta. Lisäksi käsitellään ruoansulatuksen säätelytekijöitä, eksokriinisen haiman ja maksan rakenne ja toiminta

Ross & Pawlina Histology: a Text and Atlas. 5. tai uudempi painos, Lippincott Williams & Wilkins, 2006. Teos on saatavilla e-kirjana: https://www.inkling.com/store/book/histology-michael-ross-and-wojciech-pawlina-6th/
Dyce ym. Textbook of Veterinary Anatomy. 4. tai uudempi painos, Saunders, 2010.
Sjaastad ym. Physiology of Domestic Animals. 1. tai uudempi painos, Scandinavian Veterinary Press, 2003.
Evans & DeLahunta Guide to the dissection of the dog. 7. tai uudempi painos, Saunders/Elsevier, 2010.

Lääketieteen termit. 5. tai uudempi painos, Duodecim, 2007.

Mikroskopointiohje ja preparaattiluettelo.

Opintojakson aikana osoitettava muu materiaali.

Täydentävä kirjallisuus:
Randall ym. Eckert Animal Physiology. 5. tai uudempi painos, W. H. Freeman & Company, 2001.
Silverthorn Human Physiology: An Integrated Approach. 5. tai uudempi painos, Pearson, 2009.
Schaller Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature. 2. painos, Enke, 2007.

Luennot 29 h, pakollinen ryhmäopetus 20 h ja kirjallinen tentti 2 h.

Ohjatut mikroskopointiharjoitukset 5 h, jotka toteutetaan ryhmätyöskentelyllä. Omatoiminen mikroskopointi, jonka yhteydessä piirretään tai valokuvataan keskeisten elinten histologisia rakenteita. Mikroskoopin ohella on mahdollista käyttää WebMicroscopy-verkkopalvelua.

Ruoansulatus ja aineenvaihdunta -opintojakson lisäksi mikroskopointiharjoituksia sisältyy opintojaksoihin Neurobiologia (ELK-106), Verenkierto ja hengitys (ELK-107) sekä Homeostaasi ja lisääntyminen (ELK-111). Kevätlukukauden lopussa järjestetään näiden opintojaksojen yhteinen mikroskopointitentti 1 h.