Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
6.5.2020 at 08:00 - 26.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija hallitsee endokrinologisen säätelyn, homeostaattisen tasapainon ylläpidon sekä lisääntymisen fysiologiset pääpiirteet sekä niihin liittyvät makroskooppiset ja mikroskooppiset rakenteet.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • tunnistaa endokriinisten rauhasten, virtsa- ja lisääntymiselinten, maitorauhasten sekä ihon makroskooppiset ja mikroskooppiset rakenteet
  • osaa johdonmukaisesti kuvailla edellä mainittuihin rakenteisiin liittyvät toiminnot, niiden säätymisen sekä merkityksen elimistön yleisen toiminnan kannalta.
  • osaa tehdä virtsan osittaisen kliinis-kemiallisen tutkimuksen

1. lukuvuoden kevätlukukausi.

Jaksolla käsitellään endokriinisten rauhasten, lisääntymiselinten ja virtsateiden makroskooppinen ja mikroskooppinen rakenne, elintoimintojen, homeostaasin ja aineenvaihdunnan hormonaalinen säätely sekä aineenvaihdunnan kudoskohtaiset erityispiirteet.

Ross & Pawlina Histology: a Text and Atlas. 5. tai uudempi painos, Lippincott Williams & Wilkins, 2006. Teos on saatavilla e-kirjana: https://www.inkling.com/store/book/histology-michael-ross-and-wojciech-pawlina-6th/

Alberts ym. Essential Cell Biology. 3. tai uudempi painos, Garland Science, 2009. Teos on saatavilla e-kirjana: https://www.inkling.com/store/book/alberts-essential-cell-biology-4th/
Sjaastad ym. Physiology of Domestic Animals. 1. tai uudempi painos, Scandinavian Veterinary Press, 2003.

Evans & DeLahunta Guide to the dissection of the dog. 7. tai uudempi painos, Saunders/Elsevier, 2009.

Dyce ym. Textbook of Veterinary Anatomy. 4. tai uudempi painos, Saunders, 2010.
Lääketieteen termit. 5. tai uudempi painos, Duodecim, 2007.
Täydentävä kirjallisuus:
Randall ym. Eckert Animal Physiology. 5. tai uudempi painos, W. H. Freeman & Company, 2001.
Silverthorn Human Physiology: An Integrated Approach. 5. painos tai uudempi, Pearson, 2009

Mikroskopointiohje ja preparaattiluettelo.

Luennot 39 h, pakollinen ryhmäopetus 19 h ja kirjallinen tentti 4 h.

Ohjatut mikroskopointiharjoitukset 5 h, jotka toteutetaan ryhmätyöskentelyllä. Omatoiminen mikroskopointi, jonka yhteydessä piirretään tai valokuvataan keskeisten elinten histologisia rakenteita. Mikroskoopin ohella on mahdollista käyttää WebMicroscopy-verkkopalvelua.

Homeostaasi ja lisääntyminen -opintojakson lisäksi mikroskopointiharjoituksia sisältyy opintojaksoihin Neurobiologia (ELK-106), Verenkierto ja hengitys (ELK-107) sekä Ruoansulatus ja aineenvaihdunta (ELK-110). Kevätlukukauden lopussa järjestetään näiden opintojaksojen yhteinen mikroskopointitentti 1 h.