Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 12:00 - 24.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 31.3.2020
09:15 - 12:00
Wed 1.4.2020
13:00 - 16:00
Fri 3.4.2020
08:15 - 10:00
Mon 6.4.2020
15:15 - 17:00
Tue 7.4.2020
15:15 - 17:00
Wed 8.4.2020
08:15 - 10:00
Thu 16.4.2020
13:00 - 16:00
Wed 29.4.2020
08:15 - 10:00
Mon 4.5.2020
11:45 - 12:45

Other teaching

Teaching language: Finnish
31.03.2020 Tue 13.00-16.00
01.04.2020 Wed 09.15-12.00
03.04.2020 Fri 13.00-15.00
06.04.2020 Mon 08.15-10.00
07.04.2020 Tue 08.15-10.00
08.04.2020 Wed 15.00-17.00
16.04.2020 Thu 09.15-12.00
28.04.2020 Tue 12.00-14.00
04.05.2020 Mon 10.45-11.45
Tiina-Kaisa Kukko-Lukjanov, Mikael Niku
Teaching language: Finnish
31.03.2020 Tue 09.15-12.00
01.04.2020 Wed 13.00-16.00
03.04.2020 Fri 08.15-10.00
06.04.2020 Mon 15.15-17.00
07.04.2020 Tue 15.15-17.00
08.04.2020 Wed 08.15-10.00
16.04.2020 Thu 13.00-16.00
29.04.2020 Wed 08.15-10.00
04.05.2020 Mon 11.45-12.45
Tiina-Kaisa Kukko-Lukjanov, Mikael Niku
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish
17.04.2020 Fri 08.15-10.00
17.04.2020 Fri 12.00-16.00
Teaching language: Finnish
17.04.2020 Fri 08.15-10.00
17.04.2020 Fri 12.00-16.00
Teaching language: Finnish

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija hallitsee endokrinologisen säätelyn, homeostaattisen tasapainon ylläpidon sekä lisääntymisen fysiologiset pääpiirteet sekä niihin liittyvät makroskooppiset ja mikroskooppiset rakenteet.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • tunnistaa endokriinisten rauhasten, virtsa- ja lisääntymiselinten, maitorauhasten sekä ihon makroskooppiset ja mikroskooppiset rakenteet
  • osaa johdonmukaisesti kuvailla edellä mainittuihin rakenteisiin liittyvät toiminnot, niiden säätymisen sekä merkityksen elimistön yleisen toiminnan kannalta.
  • osaa tehdä virtsan osittaisen kliinis-kemiallisen tutkimuksen

1. lukuvuoden kevätlukukausi.

Jaksolla käsitellään endokriinisten rauhasten, lisääntymiselinten ja virtsateiden makroskooppinen ja mikroskooppinen rakenne, elintoimintojen, homeostaasin ja aineenvaihdunnan hormonaalinen säätely sekä aineenvaihdunnan kudoskohtaiset erityispiirteet.

Ross & Pawlina Histology: a Text and Atlas. 5. tai uudempi painos, Lippincott Williams & Wilkins, 2006. Teos on saatavilla e-kirjana: https://www.inkling.com/store/book/histology-michael-ross-and-wojciech-pawlina-6th/

Alberts ym. Essential Cell Biology. 3. tai uudempi painos, Garland Science, 2009. Teos on saatavilla e-kirjana: https://www.inkling.com/store/book/alberts-essential-cell-biology-4th/
Sjaastad ym. Physiology of Domestic Animals. 1. tai uudempi painos, Scandinavian Veterinary Press, 2003.

Evans & DeLahunta Guide to the dissection of the dog. 7. tai uudempi painos, Saunders/Elsevier, 2009.

Dyce ym. Textbook of Veterinary Anatomy. 4. tai uudempi painos, Saunders, 2010.
Lääketieteen termit. 5. tai uudempi painos, Duodecim, 2007.
Täydentävä kirjallisuus:
Randall ym. Eckert Animal Physiology. 5. tai uudempi painos, W. H. Freeman & Company, 2001.
Silverthorn Human Physiology: An Integrated Approach. 5. painos tai uudempi, Pearson, 2009

Mikroskopointiohje ja preparaattiluettelo.

Luennot 39 h, pakollinen ryhmäopetus 19 h ja kirjallinen tentti 4 h.

Ohjatut mikroskopointiharjoitukset 5 h, jotka toteutetaan ryhmätyöskentelyllä. Omatoiminen mikroskopointi, jonka yhteydessä piirretään tai valokuvataan keskeisten elinten histologisia rakenteita. Mikroskoopin ohella on mahdollista käyttää WebMicroscopy-verkkopalvelua.

Homeostaasi ja lisääntyminen -opintojakson lisäksi mikroskopointiharjoituksia sisältyy opintojaksoihin Neurobiologia (ELK-106), Verenkierto ja hengitys (ELK-107) sekä Ruoansulatus ja aineenvaihdunta (ELK-110). Kevätlukukauden lopussa järjestetään näiden opintojaksojen yhteinen mikroskopointitentti 1 h.