Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Animal management - other domestic species 5 Cr General Examination 13.1.2020 - 13.1.2020
Animal management - other domestic species 5 Cr General Examination 25.11.2019 - 25.11.2019
Eläintenpito - Muut kotieläimet 5 Cr Lecture Course 3.9.2019 - 23.9.2019
Eläintenpito - muut kotieläimet, 2. uusinta 5 Cr Exam retake 14.1.2019 - 14.1.2019
Eläintenpito - muut kotieläimet 5 Cr Exam retake 26.11.2018 - 26.11.2018
Eläintenpito - Muut kotieläimet 5 Cr Lecture Course 4.9.2018 - 24.9.2018
Eläintenpito - muut kotieläimet 5 Cr Exam retake 12.2.2018 - 12.2.2018
Eläintenpito - muut kotieläimet 5 Cr Exam retake 27.11.2017 - 27.11.2017
Eläintenpito - Muut kotieläimet 5 Cr Lecture Course 5.9.2017 - 25.9.2017

Target group

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Learning outcomes

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • ymmärtää kotieläintuotantotapoihin ja -rakenteisiin vaikuttavia tekijöitä Suomessa
  • osaa arvioida eläinten pitoympäristöä ja hoitoa eläinten tuottavuuden, käyttäytymisen, hyvinvoinnin ja eläinsuojelun näkökulmista
  • tutustuu terveiden eläinten käsittelyn perusteisiin
  • osaa arvioida ja laskea eläinten ravinnontarpeen
  • osaa arvioida tavallisimpien kotieläinten (hevonen, kissa, koira, lammas, poro, turkiseläimet, vuohi) ruokinnan onnistumista käytettyjen rehujen ja rehumäärien, sekä eläinten laskennallisen ravinnontarpeen perusteella
  • osaa arvioida, aiheuttaako eläimen ruokinta riskin sen terveydelle tai hyvinvoinnille
  • osaa arvioida rehun laatua ja sen merkitystä eläinten terveydelle

Timing

2. lukuvuoden syyslukukausi.

Contents

Opintojaksolla perehdytään kotieläinten, erityisesti hevosen, kissan, koiran, lampaan, poron, turkiseläinten, vuohen, tuotantoympäristön ja hoitomenetelmien hyvinvointivaikutuksiin. Opintojaksolla opetetaan soveltavaa kotieläinetologiaa, kliinistä ravitsemusta, ja eläinten hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden arviointia. Opintojaksolla käsitellään säilörehun laadun arvioiminen.

Study materials

Eläinten hyvinvointi Suomessa -raportti liitteineen, Eläinten hyvinvointikeskus, Helsingin yliopisto, 2016.

Eläintenpito Suomessa -liite: http://elaintenhyvinvointikeskus.edublogs.org/files/2012/02/Liite-1ldirw3.pdf

Eläinsuojelulainsäädäntö: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247

Suomen maatalous ja maatalouselinkeinot: https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/mtt/julkaisut/suomenmaatalousjamaaseutuelinkeinot

Rehutaulukot ja ruokintasuositukset (https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/Rehutaulukot)

Opintojakson aikana osoitettava luento- ja muu materiaali

Additional information

Osa opetuksesta annetaan ruotsiksi ja mahdollisesti myös englanniksi.

Completion methods

Luennot, laboratorioharjoitukset, seminaarit, ryhmä- ja harjoitustyöt, omatoiminen opiskelu ja monivalintatentti 2 h. Laboratoriotyöt sekä jakson kahtena viimeisenä päivänä pidettävät loppuseminaarit ovat pakollisia.