Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Basics of bacteriology and mycology 3 Cr General Examination 2.3.2020 - 2.3.2020
Basics of bacteriology and mycology 3 Cr General Examination 18.12.2019 - 18.12.2019
Bakteriologian ja mykologian perusteet 3 Cr Lecture Course 20.9.2019 - 21.10.2019
Bakteriologian ja mykologian perusteet, 2. uusinta 3 Cr Exam retake 4.3.2019 - 4.3.2019
Bakteriologian ja mykologian perusteet, 1. uusinta 3 Cr Exam retake 19.12.2018 - 19.12.2018
Bakteriologian ja mykologian perusteet 3 Cr Lecture Course 21.9.2018 - 22.10.2018
Bakteriologian ja mykologian perusteet 3 Cr Exam retake 5.3.2018 - 5.3.2018
Bakteriologian ja mykologian perusteet 3 Cr Exam retake 19.12.2017 - 19.12.2017
Bakteriologian ja mykologian perusteet 3 Cr Lecture Course 22.9.2017 - 23.10.2017

Target group

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Learning outcomes

Opiskelija hallitsee eläinlääketieteellisen bakteriologian ja mykologian perusteet sekä tuntee mikrobilääkeryhmät ja mikrobilääkeresistenssiin vaikuttavat tekijät.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa sekä bakteerien että sienten osalta

  • käyttää keskeistä terminologiaa
  • selittää lajikäsitteen
  • kuvata solun perusrakenteen ja selittää eri rakenneosien toiminnallisen ja lääketetieteellisen merkityksen
  • selittää kasvuun ja kasvun kontrolliin keskeisesti liittyvät tekijät
  • selittää infektioihin ja infektiotauteihin liittyvät peruskäsitteet sekä kuvata keskeiset isännän ja taudinaiheuttajan vuorovaikutukseen liittyvät tekijät, mukaanlukien bakteerien ja sienten tärkeimmät taudinaiheutuskeinot
  • kuvata mikrobilääkeryhmät ja niiden vaikutusmekanismit sekä mikrobilääkeresistenssin kehittymismekanismit ja eri esiintymismuodot
  • soveltaa oppimiaan tietoja tautien vastustamisessa

Timing

2. lukuvuoden syyslukukausi.

Contents

Opintojakson aikana perehdytään eläinlääketieteellisen bakteriologian ja mykologian perusteisiin, keskittyen erityisesti infektiotautien syntyyn ja vastustukseen vaikuttaviin tekijöihin.

Completion

Luennot 30 h, pakollinen kotitehtävä, kirjallinen tentti 2 h

Study materials

Hedman ym. Mikrobiologia, Kustannus Oy Duodecim, 2010 ja muu kurssilla osoitettu materiaali.

Completion methods

Luennot 30 h, vapaaehtoinen ryhmätyö 2 h, pakollinen kotitehtävä, kirjallinen tentti 2 h.