Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 20.9.2019
08:15 - 11:00
Tue 24.9.2019
12:00 - 15:00
Wed 25.9.2019
08:15 - 10:00
Fri 27.9.2019
08:15 - 10:00
Mon 30.9.2019
08:15 - 10:00
Tue 1.10.2019
12:00 - 15:00
Wed 2.10.2019
08:15 - 10:00
Fri 4.10.2019
08:15 - 10:00
Mon 7.10.2019
08:15 - 10:00
Tue 8.10.2019
12:00 - 15:00
Wed 9.10.2019
08:15 - 10:00
Thu 10.10.2019
12:00 - 14:00
Fri 11.10.2019
08:15 - 10:00
Mon 21.10.2019
09:00 - 11:00

Other teaching

16.10.2019 Wed 12.00-14.00
Silja Åvall-Jääskeläinen
Teaching language: Finnish
17.10.2019 Thu 12.00-14.00
Silja Åvall-Jääskeläinen
Teaching language: Finnish

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija hallitsee eläinlääketieteellisen bakteriologian ja mykologian perusteet sekä tuntee mikrobilääkeryhmät ja mikrobilääkeresistenssiin vaikuttavat tekijät.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa sekä bakteerien että sienten osalta

  • käyttää keskeistä terminologiaa
  • selittää lajikäsitteen
  • kuvata solun perusrakenteen ja selittää eri rakenneosien toiminnallisen ja lääketetieteellisen merkityksen
  • selittää kasvuun ja kasvun kontrolliin keskeisesti liittyvät tekijät
  • selittää infektioihin ja infektiotauteihin liittyvät peruskäsitteet sekä kuvata keskeiset isännän ja taudinaiheuttajan vuorovaikutukseen liittyvät tekijät, mukaanlukien bakteerien ja sienten tärkeimmät taudinaiheutuskeinot
  • kuvata mikrobilääkeryhmät ja niiden vaikutusmekanismit sekä mikrobilääkeresistenssin kehittymismekanismit ja eri esiintymismuodot
  • soveltaa oppimiaan tietoja tautien vastustamisessa

2. lukuvuoden syyslukukausi.

Opintojakson aikana perehdytään eläinlääketieteellisen bakteriologian ja mykologian perusteisiin, keskittyen erityisesti infektiotautien syntyyn ja vastustukseen vaikuttaviin tekijöihin.

Luennot 30 h, pakollinen kotitehtävä, kirjallinen tentti 2 h

Hedman ym. Mikrobiologia, Kustannus Oy Duodecim, 2010 ja muu kurssilla osoitettu materiaali.

Luennot 30 h, vapaaehtoinen ryhmätyö 2 h, pakollinen kotitehtävä, kirjallinen tentti 2 h.