Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
General Pathology 3 Cr Examination 21.9.2020 - 21.9.2020
General Pathology 3 Cr Examination 20.5.2021 - 20.5.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
General pathology 3 Cr General Examination 18.5.2020 - 18.5.2020
Yleinen patologia 3 Cr Lecture Course 13.1.2020 - 18.3.2020
General pathology 3 Cr General Examination 23.9.2019 - 23.9.2019
General pathology 3 Cr Exam retake 20.5.2019 - 20.5.2019
Yleinen patologia 3 Cr Lecture Course 14.1.2019 - 20.3.2019
General pathology 3 Cr Exam retake 24.9.2018 - 24.9.2018
General pathology 3 Cr Exam retake 4.4.2018 - 4.4.2018
Yleinen patologia 3 Cr Lecture Course 15.1.2018 - 28.3.2018

Target group

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Prerequisites

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna Solut ja kudokset (ELK-102) -opintojakso.

Learning outcomes

Opiskelija:
• osaa kuvata vaurioiden aiheuttamia vasteita elimistössä ja patofysiologisia prosesseja solu- ja kudostasolla
• tietää morfologisen diagnoosin muodostumisen periaatteet morfologisen diagnoosin
• osaa selittää tavallisimpien tautien syntymekanismit ja nimetä etiologiset tekijät pääryhmittäin
• osaa yhdistää kudostason muutokset tautien syntymekanismeihin
• käyttää patologian keskeistä terminologiaa
• tuntee histopatologisen diagnostiikan periaatteet
• tunnistaa tärkeimmät histopatologiset muutokset ja ymmärtää niiden yhteyden taudin kehittymiseen

Timing

2. lukuvuoden kevätlukukausi.

Contents

Opintojaksolla käsitellään solu- ja kudostason vasteita erilaisille haitallisille ärsykkeille, niiden aiheuttamia muutoksia elimistössä ja näiden muutosten syntymekanismeja. Tärkeimpiä muutoksia opetellaan tunnistamaan myös histologisesti. Lisäksi käydään läpi patologian keskeistä sanastoa

Study materials

James F. Zachary Pathologic Basis of Veterinary Disease. 6. tai uudempi painos, Elsevier, 2017.

Täydentävä kirjallisuus:

Mäkinen ym. Patologia. 1. painos, Duodecim, 2012.

Majno & Joris Cells, Tissues and Disease. 2. painos, Oxford University Press, 2004.

Completion methods

Luennot 28 h, ohjatut mikroskopointiharjoitukset 9 h ja kirjallinen tentti 2 h. Tenttiin yhdistetty myös histopatologian osuus.