Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 12:00 - 13.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 16.1.2020
10:15 - 11:00
Mon 20.1.2020
11:15 - 12:00
Tue 21.1.2020
10:15 - 11:00
Wed 22.1.2020
11:15 - 12:00
Wed 29.1.2020
10:15 - 11:00
Thu 30.1.2020
11:15 - 12:00
Fri 31.1.2020
10:15 - 11:00
Wed 5.2.2020
11:15 - 12:00
Thu 6.2.2020
10:15 - 11:00
Fri 14.2.2020
08:15 - 10:00
Fri 14.2.2020
13:15 - 15:00

Other teaching

16.01.2020 Thu 10.15-11.00
20.01.2020 Mon 11.15-12.00
21.01.2020 Tue 10.15-11.00
22.01.2020 Wed 11.15-12.00
29.01.2020 Wed 10.15-11.00
30.01.2020 Thu 11.15-12.00
31.01.2020 Fri 10.15-11.00
05.02.2020 Wed 11.15-12.00
06.02.2020 Thu 10.15-11.00
14.02.2020 Fri 08.15-10.00
14.02.2020 Fri 13.15-15.00
Karoliina Hagner
Teaching language: Finnish
16.01.2020 Thu 11.15-12.00
20.01.2020 Mon 10.15-11.00
21.01.2020 Tue 11.15-12.00
22.01.2020 Wed 10.15-11.00
29.01.2020 Wed 11.15-12.00
30.01.2020 Thu 10.15-11.00
31.01.2020 Fri 11.15-12.00
05.02.2020 Wed 10.15-11.00
06.02.2020 Thu 11.15-12.00
14.02.2020 Fri 08.15-10.00
14.02.2020 Fri 13.15-15.00
Karoliina Hagner
Teaching language: Finnish

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna Solut ja kudokset (ELK-102) -opintojakso.

Opiskelija:
• osaa kuvata vaurioiden aiheuttamia vasteita elimistössä ja patofysiologisia prosesseja solu- ja kudostasolla
• tietää morfologisen diagnoosin muodostumisen periaatteet morfologisen diagnoosin
• osaa selittää tavallisimpien tautien syntymekanismit ja nimetä etiologiset tekijät pääryhmittäin
• osaa yhdistää kudostason muutokset tautien syntymekanismeihin
• käyttää patologian keskeistä terminologiaa
• tuntee histopatologisen diagnostiikan periaatteet
• tunnistaa tärkeimmät histopatologiset muutokset ja ymmärtää niiden yhteyden taudin kehittymiseen

2. lukuvuoden kevätlukukausi.

Opintojaksolla käsitellään solu- ja kudostason vasteita erilaisille haitallisille ärsykkeille, niiden aiheuttamia muutoksia elimistössä ja näiden muutosten syntymekanismeja. Tärkeimpiä muutoksia opetellaan tunnistamaan myös histologisesti. Lisäksi käydään läpi patologian keskeistä sanastoa

James F. Zachary Pathologic Basis of Veterinary Disease. 6. tai uudempi painos, Elsevier, 2017.

Täydentävä kirjallisuus:

Mäkinen ym. Patologia. 1. painos, Duodecim, 2012.

Majno & Joris Cells, Tissues and Disease. 2. painos, Oxford University Press, 2004.

Luennot 28 h, ohjatut mikroskopointiharjoitukset 9 h ja kirjallinen tentti 2 h. Tenttiin yhdistetty myös histopatologian osuus.