Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
21.9.2019 at 08:00 - 11.10.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Mon 21.10.2019
12:00 - 14:00

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Suositellaan, että opiskelija on osallistunut Yleinen patologia -opintojakson (ELK-1221) opetukseen.

Opiskelija:
• ymmärtää elinryhmien fysiologisia ja patofysiologisia vasteita ja niiden etiologisia tekijöitä
• tietää eläinten eri elinryhmien tärkeimmät sairaudet, mukaan lukien zoonoosit
• osaa selittää eläinten tärkeimpien tautien patogeneesin eri elimissä
• osaa kuvata tärkeimpien tautien aiheuttamat muutokset elinryhmissä
• osaa muodostaa morfologisen diagnoosin
• ymmärtää morfologisen diagnoosin muodostamisen periaatteet ja merkityksen

2. lukuvuoden kevätlukukausi.

Elinpatologiassa perehdytään elinryhmittäin tärkeimpien tautien syntymekanismeihin, etiologisiin tekijöihin ja elinmuutoksiin eläimillä.

James F. Zachary Pathologic Basis of Veterinary Disease. 6. tai uudempi painos, Elsevier, 2017.

Täydentävä kirjallisuus:

Jubb, Kennedy and Palmer’s Pathology of Domestic Animals vol 1-3. Toimittanut M. Grant Maxie, 6. painos, Elsevier, 2016.

Tentin kesto 2 tuntia

Luennot 58 h, ohjattuja harjoituksia 20 h ja kaksi 2 h kirjallista tenttiä. Tentteihin yhdistetty myös histopatologian osuus.