Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2017 at 12:00 - 27.2.2018 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 27.2.2018
08:15 - 10:00
Wed 28.2.2018
08:15 - 10:00
Thu 1.3.2018
10:15 - 12:00
Fri 2.3.2018
11:15 - 14:00
Mon 12.3.2018
12:00 - 14:00
Tue 13.3.2018
08:15 - 10:00
Wed 14.3.2018
08:15 - 10:00
Thu 15.3.2018
12:00 - 14:00
Fri 16.3.2018
12:00 - 14:00
Mon 19.3.2018
12:00 - 14:00
Tue 20.3.2018
08:15 - 10:00
Wed 21.3.2018
08:15 - 10:00
Thu 22.3.2018
12:00 - 14:00
Fri 23.3.2018
12:00 - 14:00
Mon 26.3.2018
12:00 - 14:00
Wed 28.3.2018
08:15 - 11:00
Mon 9.4.2018
10:15 - 12:00
Fri 13.4.2018
13:00 - 15:00
Mon 16.4.2018
10:15 - 12:00

Other teaching

05.04.2018 Thu 09.00-12.00
11.04.2018 Wed 09.00-12.00
Anu Näreaho
Teaching language: Finnish
06.04.2018 Fri 13.00-16.00
11.04.2018 Wed 13.00-16.00
Anu Näreaho
Teaching language: Finnish
09.04.2018 Mon 13.00-16.00
12.04.2018 Thu 09.00-12.00
Anu Näreaho
Teaching language: Finnish
10.04.2018 Tue 09.00-12.00
12.04.2018 Thu 13.00-16.00
Anu Näreaho
Teaching language: Finnish
10.04.2018 Tue 13.00-16.00
13.04.2018 Fri 09.00-12.00
Anu Näreaho
Teaching language: Finnish

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija tuntee Suomen eläinlääketieteessä merkittävät loiset, niiden aiheuttamat tyypilliset oireet, perusdiagnostiikan ja hoidon periaatteet.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

  • käyttää parasitologian perusterminologiaa
  • kuvata merkittävien kotieläinten loisten elämänkierrot, tartuntatavat ja erityispiirteet
  • kuvata loisten eläimille aiheuttamat tyypilliset oireet ja ottaa huomioon mahdollisen tartuntariskin ihmiselle
  • arvioida loistartunnan merkityksen eläimelle ja eläinryhmälle
  • tutkia tyypillisen parasitologisen näytteen perusmenetelmillä
  • selittää loislääkitysten pääperiaatteet ja soveltaa niitä eri tilanteissa
  • kuvata millaisia ennaltaehkäisyn ja lääkkeettömän loiskontrollin keinoja on käytettävissä

2. lukuvuoden kevätlukukausi.

Opintojakson aikana perehdytään suureen määrään (eläin)lääketieteellisesti merkittäviä loisia, niiden taksonomiaan, morfologiaan, elämänkiertoon, isännissä aikaansaamiin vasteisiin sekä diagnostiikkaan. Eläinten loissairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa käsitellään lyhyesti kunkin loisryhmän kohdalla. Lisäksi opintojaksolla esitellään ajankohtaista loistutkimusta.

Saari & Nikander Elinympäristönä hevonen - hevosen loiset ja loissairaudet. Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Oppimateriaalia 8 (kirja tai verkkoversio), 2006 tai 2012.

Saari, Näreaho & Nikander Elinympäristönä koira - koiran loiset ja loissairaudet. Eläinlääketieteellinen tiedekunta, 2016.

Taylor ym. Veterinary Parasitology. 3. tai uudempi painos, Blackwell Publ. 2007 TAI Deplazes ym. (eds.): Parasitology in Veterinary Medicine. 1. painos, Wageningen Academic publishers, 2016.

Luennot 38 h, pakolliset laboratorioharjoitukset pienryhmissä 6 h ja niihin liittyvät tehtävät, sekä kirjallinen tentti 2 h.