Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2018 at 12:00 - 26.2.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 26.2.2019
08:15 - 10:00
Wed 27.2.2019
08:15 - 10:00
Thu 28.2.2019
10:15 - 12:00
Fri 1.3.2019
11:15 - 13:00
Mon 11.3.2019
12:00 - 14:00
Tue 12.3.2019
08:15 - 10:00
Wed 13.3.2019
08:15 - 10:00
Thu 14.3.2019
12:00 - 15:00
Fri 15.3.2019
12:00 - 14:00
Mon 18.3.2019
12:00 - 14:00
Tue 19.3.2019
08:15 - 10:00
Wed 20.3.2019
08:15 - 10:00
Thu 21.3.2019
12:00 - 14:00
Fri 22.3.2019
12:00 - 14:00
Mon 25.3.2019
12:00 - 14:00
Wed 27.3.2019
08:15 - 11:00
Fri 29.3.2019
13:15 - 15:00
Fri 5.4.2019
13:00 - 15:00
Mon 8.4.2019
10:15 - 12:00

Other teaching

28.03. - 28.03.2019 Thu 09.00-12.00
03.04. - 03.04.2019 Wed 09.00-12.00
Antti Lavikainen
Teaching language: Finnish
28.03. - 28.03.2019 Thu 13.00-16.00
03.04. - 03.04.2019 Wed 13.00-16.00
Antti Lavikainen
Teaching language: Finnish
01.04. - 01.04.2019 Mon 09.00-12.00
04.04. - 04.04.2019 Thu 09.00-12.00
Antti Lavikainen
Teaching language: Finnish
02.04. - 02.04.2019 Tue 09.00-12.00
04.04. - 04.04.2019 Thu 13.00-16.00
Antti Lavikainen
Teaching language: Finnish
02.04. - 02.04.2019 Tue 13.00-16.00
05.04. - 05.04.2019 Fri 09.00-12.00
Antti Lavikainen
Teaching language: Finnish

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija tuntee Suomen eläinlääketieteessä merkittävät loiset, niiden aiheuttamat tyypilliset oireet, perusdiagnostiikan ja hoidon periaatteet.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

  • käyttää parasitologian perusterminologiaa
  • kuvata merkittävien kotieläinten loisten elämänkierrot, tartuntatavat ja erityispiirteet
  • kuvata loisten eläimille aiheuttamat tyypilliset oireet ja ottaa huomioon mahdollisen tartuntariskin ihmiselle
  • arvioida loistartunnan merkityksen eläimelle ja eläinryhmälle
  • tutkia tyypillisen parasitologisen näytteen perusmenetelmillä
  • selittää loislääkitysten pääperiaatteet ja soveltaa niitä eri tilanteissa
  • kuvata millaisia ennaltaehkäisyn ja lääkkeettömän loiskontrollin keinoja on käytettävissä

2. lukuvuoden kevätlukukausi.

Opintojakson aikana perehdytään suureen määrään (eläin)lääketieteellisesti merkittäviä loisia, niiden taksonomiaan, morfologiaan, elämänkiertoon, isännissä aikaansaamiin vasteisiin sekä diagnostiikkaan. Eläinten loissairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa käsitellään lyhyesti kunkin loisryhmän kohdalla. Lisäksi opintojaksolla esitellään ajankohtaista loistutkimusta.

Saari & Nikander Elinympäristönä hevonen - hevosen loiset ja loissairaudet. Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Oppimateriaalia 8 (kirja tai verkkoversio), 2006 tai 2012.

Saari, Näreaho & Nikander Elinympäristönä koira - koiran loiset ja loissairaudet. Eläinlääketieteellinen tiedekunta, 2016.

Taylor ym. Veterinary Parasitology. 3. tai uudempi painos, Blackwell Publ. 2007 TAI Deplazes ym. (eds.): Parasitology in Veterinary Medicine. 1. painos, Wageningen Academic publishers, 2016.

Luennot 38 h, pakolliset laboratorioharjoitukset pienryhmissä 6 h ja niihin liittyvät tehtävät, sekä kirjallinen tentti 2 h.