Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 25.2.2020
08:15 - 10:00
Wed 26.2.2020
08:15 - 10:00
Thu 27.2.2020
10:15 - 12:00
Fri 28.2.2020
10:15 - 12:00
Mon 9.3.2020
12:00 - 14:00
Tue 10.3.2020
08:15 - 10:00
Wed 11.3.2020
08:15 - 10:00
Thu 12.3.2020
12:00 - 14:00
Fri 13.3.2020
12:00 - 14:00
Mon 16.3.2020
12:00 - 14:00
Wed 18.3.2020
08:15 - 10:00
Thu 19.3.2020
12:00 - 14:00
Fri 20.3.2020
12:00 - 14:00
Mon 23.3.2020
12:00 - 14:00
Wed 25.3.2020
08:15 - 09:00
Fri 27.3.2020
13:15 - 15:00
Mon 6.4.2020
10:15 - 12:15

Other teaching

26.03.2020 Thu 09.00-12.00
01.04.2020 Wed 09.00-12.00
Anu Näreaho
Teaching language: Finnish
26.03.2020 Thu 13.00-16.00
01.04.2020 Wed 13.00-16.00
Anu Näreaho
Teaching language: Finnish
30.03.2020 Mon 09.00-12.00
02.04.2020 Thu 09.00-12.00
Anu Näreaho
Teaching language: Finnish
31.03.2020 Tue 09.00-12.00
02.04.2020 Thu 13.00-16.00
Anu Näreaho
Teaching language: Finnish
31.03.2020 Tue 13.00-16.00
03.04.2020 Fri 09.00-12.00
Anu Näreaho
Teaching language: Finnish

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija tuntee Suomen eläinlääketieteessä merkittävät loiset, niiden aiheuttamat tyypilliset oireet, perusdiagnostiikan ja hoidon periaatteet.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

  • käyttää parasitologian perusterminologiaa
  • kuvata merkittävien kotieläinten loisten elämänkierrot, tartuntatavat ja erityispiirteet
  • kuvata loisten eläimille aiheuttamat tyypilliset oireet
  • arvioida loistartunnan merkityksen eläimelle ja eläinryhmälle, ja ottaa huomioon mahdollisen tartuntariskin ihmiselle
  • tutkia tyypillisen parasitologisen näytteen perusmenetelmillä
  • selittää loislääkitysten pääperiaatteet ja soveltaa niitä eri tilanteissa
  • kuvata millaisia ennaltaehkäisyn ja lääkkeettömän loiskontrollin keinoja on käytettävissä

2. lukuvuoden kevätlukukausi.

Opintojakson aikana perehdytään suureen määrään (eläin)lääketieteellisesti merkittäviä loisia, niiden taksonomiaan, morfologiaan, elämänkiertoon, isännissä aikaansaamiin vasteisiin sekä diagnostiikkaan. Eläinten loissairauksien ennaltaehkäisyä ja hoitoa käsitellään lyhyesti kunkin loisryhmän kohdalla. Lisäksi opintojaksolla esitellään ajankohtaista loistutkimusta.

Saari & Nikander Elinympäristönä hevonen - hevosen loiset ja loissairaudet. Eläinlääketieteellinen
tiedekunta, Oppimateriaalia 8 (kirja tai verkkoversio), 2006, 2009 tai 2012.
Saari, Näreaho & Nikander Elinympäristönä koira - koiran loiset ja loissairaudet. Eläinlääketieteellinen
tiedekunta, 2016. TAI Saari, Näreaho & Nikander Canine parasites and parasitic diseases. 1. painos, Academic Press, 2018.
Deplazes ym. Parasitology in Veterinary Medicine. 1. painos, Wageningen Academic Publishers, 2016. TAI
Taylor ym. Veterinary Parasitology. 3. tai uudempi painos, Wiley Blackwell, 2007.

Luennot 38 h, pakolliset laboratorioharjoitukset pienryhmissä 6 h ja niihin liittyvät tehtävät, sekä kirjallinen tentti 2 h.