Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 29.10.2019
08:15 - 12:00
Thu 31.10.2019
08:15 - 11:00
Fri 1.11.2019
10:15 - 12:00
Tue 5.11.2019
08:15 - 10:00
Wed 6.11.2019
08:15 - 12:00
Thu 7.11.2019
08:15 - 10:00
Fri 8.11.2019
10:15 - 12:00
Tue 12.11.2019
08:15 - 10:00
Wed 13.11.2019
08:15 - 12:00
Thu 14.11.2019
08:15 - 10:00
Fri 15.11.2019
10:15 - 12:00
Mon 18.11.2019
10:15 - 12:00
Tue 19.11.2019
10:15 - 12:00
Wed 20.11.2019
08:15 - 12:00
Thu 21.11.2019
08:15 - 12:00
Mon 25.11.2019
08:15 - 11:00
Wed 27.11.2019
08:15 - 12:00
Thu 5.12.2019
08:00 - 10:00

Other teaching

11.11.2019 Mon 08.15-12.00
11.11.2019 Mon 08.15-12.00
11.11.2019 Mon 13.00-16.00
12.11.2019 Tue 13.00-16.00
13.11.2019 Wed 13.00-16.00
14.11.2019 Thu 13.00-16.00
15.11.2019 Fri 13.00-16.00
28.11.2019 Thu 08.00-11.00
29.11.2019 Fri 08.15-12.00
02.12.2019 Mon 08.15-12.00
03.12.2019 Tue 08.15-12.00
04.12.2019 Wed 08.15-12.00
Maria Fredriksson-Ahomaa, Annamari Heikinheimo, Eija Kaukonen, Riikka Laukkanen-Ninios
Teaching language: Finnish
04.11.2019 Mon 08.15-12.00
04.11.2019 Mon 08.15-12.00
04.11.2019 Mon 13.00-16.00
05.11.2019 Tue 13.00-16.00
06.11.2019 Wed 13.00-16.00
07.11.2019 Thu 13.00-16.00
08.11.2019 Fri 13.00-16.00
22.11.2019 Fri 08.00-12.00
29.11.2019 Fri 08.15-12.00
02.12.2019 Mon 08.15-12.00
03.12.2019 Tue 08.15-12.00
04.12.2019 Wed 08.15-12.00
Maria Fredriksson-Ahomaa, Annamari Heikinheimo, Eija Kaukonen, Riikka Laukkanen-Ninios
Teaching language: Finnish

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Ensimmäisen vuoden opinnot sekä Maatilaharjoittelu (ELK-201) tulee olla suoritettu.

Opiskelija osaa soveltaa tieteellistä tietoa ja lainsäädäntöä teurastamolla tehtävässä käytännön valvonnassa erityisesti lihantarkastuksen osalta. Opiskelijalla on riittävät tiedot lihantarkastukseen painottuvaan tarkastuseläinlääkäriharjoitteluun.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • osaa kuvailla eri teuraseläinten teurastusprosessit
  • pystyy arvioimaan teurastushygienian kannalta kriittiset pisteet ja osaa valvoa teurastushygieniaa
  • osaa selittää kuinka lihantarkastus tehdään ja pystyy teoriassa sen tekemään
  • pystyy perustelemaan tarkastuseläinlääkärin työn merkitystä eläinten hyvinvoinnin, eläintautien ja kansanterveyden kannalta
  • löytää lainsäädännöstä teurastamon toimintaan ja valvontaan liittyvät olennaiset säädökset ja osaa soveltaa lainsäädäntöä erityisesti lihantarkastuksen osalta
  • pystyy suorittamaan ohjeen avulla lihantarkastuksen yhteydessä tehtävät laboratoriotutkimukset sekä tulkitsemaan tulokset
  • osaa valvoa eläinten tarttuvia tauteja ja zoonooseja
  • osaa valvoa eläinsuojelua

3. lukuvuoden syyslukukausi.

Luennoilla perehdytään tarkastuseläinlääkärin tehtäviin. Laboratoriotyöt koostuvat lakisääteisistä lihantarkastusmenetelmistä. Harjoitustyöt koostuvat lainsäädäntötehtävistä, lihantarkastuspäätöksistä ja seminaaritöistä sekä moodlessa tehtävistä harjoitustehtävistä. Harjoitustöissä opiskelijat perehtyvät kriittisesti lihantarkastukseen ja teurastushygieniaan tieteellisen kirjallisuuden perusteella, soveltavat lihantarkastuslainsäädäntöä käytännön toiminnassa ja harjoittelevat lihantarkastuspäätösten tekoa.

Ninios ym. Meat inspection and control in the slaughterhouse. Wiley-Blackwell, 2014.

Eläinlääkintölainsäädäntö. Maa- ja metsätalousministeriö. http://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto/.

Opintojakson aikana osoitettava muu materiaali.

Harjoitusryhmän tulee olla sama kuin ELK-1223 Patologisanatominen diagnostiikka -opintojaksolla.

Luennot 48 h, pakolliset laboratorioharjoitukset 20 h, laboratorioharjoitusten alkutentti, laboratorioraportti ja yhteenveto, pakolliset harjoitustyöt (lakiharjoitukset, lihantarkastuspäätökset, seminaarityöskentely, moodle-tehtävät) 32 h, vierailu siipikarjateurastamossa 6 h sekä kirjallinen tentti 2 h.