Eeva Mustonen

Tuotantoeläinten tutkiminen tutuksi

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 14.10.2019
08:00 - 12:00
Tue 15.10.2019
08:00 - 12:00
Wed 16.10.2019
08:00 - 12:00
Thu 17.10.2019
08:00 - 12:00
Fri 18.10.2019
08:00 - 12:00

Other teaching

Teaching language: Finnish
09.12.2019 Mon 08.00-17.30
Teaching language: Finnish
30.10.2019 Wed 08.00-17.30
Teaching language: Finnish
26.11.2019 Tue 08.00-17.30
Teaching language: Finnish
21.10.2019 Mon 08.30-16.00
22.10.2019 Tue 08.30-16.00
23.10.2019 Wed 08.30-16.00
24.10.2019 Thu 08.30-16.00
25.10.2019 Fri 08.30-16.00
Teaching language: Finnish
06.01.2020 Mon 08.30-16.00
07.01.2020 Tue 08.30-16.00
08.01.2020 Wed 08.30-16.00
09.01.2020 Thu 08.30-16.00
10.01.2020 Fri 08.30-16.00
Teaching language: Finnish
27.01.2020 Mon 08.30-16.00
28.01.2020 Tue 08.30-16.00
29.01.2020 Wed 08.30-16.00
30.01.2020 Thu 08.30-16.00
31.01.2020 Fri 08.30-16.00
Teaching language: Finnish
03.02.2020 Mon 08.30-16.00
04.02.2020 Tue 08.30-16.00
05.02.2020 Wed 08.30-16.00
06.02.2020 Thu 08.30-16.00
07.02.2020 Fri 08.30-16.00
Teaching language: Finnish
10.02.2020 Mon 08.30-16.00
11.02.2020 Tue 08.30-16.00
12.02.2020 Wed 08.30-16.00
13.02.2020 Thu 08.30-16.00
14.02.2020 Fri 08.30-16.00
Teaching language: Finnish
17.02.2020 Mon 08.30-16.00
18.02.2020 Tue 08.30-16.00
19.02.2020 Wed 08.30-16.00
20.02.2020 Thu 08.30-16.00
21.02.2020 Fri 08.30-16.00
Teaching language: Finnish

Material

Opintojakson luentojen ja käytännön viikkojen ohjelma. Pienet muutokset mahdollista.

Results

Tentti hyväksytysti suoritettu seuraavilta:
* Saarella viikolla 43 olleet opiskelijat

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Maatilaharjoittelu (ELK-201) tulee olla suoritettuna.

Opiskelija perehtyy tuotantoeläinten käsittelyyn ja tutkimiseen eläinlääkärin näkökulmasta ja saa käsityksen tuotantoeläinlääkärin työstä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • osaa ottaa esitiedot, suorittaa naudan, lampaan ja sian kliinisen yleistutkimuksen ja kertoa näiden eläinlajien normaaliarvot
  • tietää tavallisimmat lääkkeenantotavat
  • osaa rektaalitutkimuksen ja sukuelinpalpaation alkeet
  • tietää miten tuotantoeläimiä käsitellään turvallisesti
  • osaa toimia tuotantoeläinsairaalassa

3. lukuvuoden syys- ja kevätlukukausi.

Luennoilla käydään läpi tuotantoeläinten turvallinen käsittely ja hallinta sekä yleistutkimus, lääkkeenantotavat ja rektaalitutkimuksen perusteet. Klinikkaviikko Saarella sisältää harjoituksia yleistutkimuksesta, rektalisoinnista ja näytteiden ottamisesta sekä harjoituksen, jolla tutustutaan käytännön tenttiin. Opintojaksoon sisältyy tilakäyntejä.

Opintojakson aikana jaettava materiaali.

Sikapropedeutiikka ja Kliininen buiatriikka -monisteet.

Täydentävä kirjallisuus:
Jackson & Cockcroft Clinical Examination of Farm Animals.

Huomaa, että ryhmäjako vaikuttaa myös teurastamoharjoittelun ja ELK-128 Johdanto kliiniseen hevos- ja pieneläinlääketieteeseen -harjoitusten ajankohtiin.

Mikäli olet ELK-1223 Patologisanatominen diagnostiikka -opintojaksolla ryhmässä 7 tai 8, et voi valita tällä opintojaksolla ELK-127 Johdanto kliiniseen tuotantoeläinlääketieteeseen ryhmää A päällekkäisyyksien vuoksi.

Luennot 20 h ja pakollinen vierailu siipikarjatilalla. Klinikkaviikon ensimmäisenä päivänä Saarella järjestetään tentti opintojakson luento-osuudesta. Klinikkaviikko tuotantoeläinsairaalassa n. 36 h, läsnäolo pakollinen.