Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2017 at 12:00 - 12.3.2018 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 12.3.2018
10:15 - 12:00
Tue 13.3.2018
08:15 - 12:00
Wed 14.3.2018
08:15 - 12:00
Thu 15.3.2018
08:15 - 12:00
Fri 16.3.2018
08:15 - 12:00
Mon 19.3.2018
10:15 - 12:00
Tue 20.3.2018
08:15 - 12:00
Wed 21.3.2018
08:15 - 12:00
Thu 22.3.2018
10:15 - 12:00
Fri 23.3.2018
10:00 - 12:00
Tue 27.3.2018
08:15 - 12:00
Wed 28.3.2018
08:15 - 12:00
Fri 6.4.2018
08:15 - 12:00
Mon 9.4.2018
09:15 - 12:00
Thu 12.4.2018
08:15 - 12:00
Mon 16.4.2018
10:00 - 12:00
Tue 17.4.2018
08:15 - 12:00
Wed 18.4.2018
09:15 - 12:00
Fri 20.4.2018
10:00 - 12:00

Other teaching

12.03.2018 Mon 09.15-10.00
14.03.2018 Wed 13.00-16.00
20.03.2018 Tue 13.00-16.00
26.03.2018 Mon 09.00-12.00
26.03.2018 Mon 13.00-16.00
27.03.2018 Tue 13.00-16.00
28.03.2018 Wed 13.00-16.00
05.04.2018 Thu 08.15-16.00
06.04.2018 Fri 13.00-16.00
09.04.2018 Mon 13.00-16.00
10.04.2018 Tue 09.15-12.00
10.04.2018 Tue 13.00-16.00
11.04.2018 Wed 08.15-12.00
11.04.2018 Wed 13.00-16.00
12.04.2018 Thu 13.00-16.00
13.04.2018 Fri 08.15-11.00
19.04.2018 Thu 10.15-12.00
Marja Raekallio
Teaching language: Finnish
12.03.2018 Mon 09.15-10.00
15.03.2018 Thu 13.00-16.00
20.03.2018 Tue 13.00-16.00
26.03.2018 Mon 09.00-12.00
26.03.2018 Mon 13.00-16.00
27.03.2018 Tue 13.00-16.00
28.03.2018 Wed 13.00-16.00
05.04.2018 Thu 08.15-16.00
06.04.2018 Fri 13.00-16.00
09.04.2018 Mon 13.00-16.00
10.04.2018 Tue 09.15-12.00
10.04.2018 Tue 13.00-16.00
11.04.2018 Wed 08.15-12.00
11.04.2018 Wed 13.00-16.00
12.04.2018 Thu 13.00-16.00
13.04.2018 Fri 08.15-11.00
19.04.2018 Thu 10.15-12.00
Marja Raekallio
Teaching language: Finnish
12.03.2018 Mon 09.15-10.00
16.03.2018 Fri 13.00-16.00
20.03.2018 Tue 13.00-16.00
26.03.2018 Mon 09.00-12.00
26.03.2018 Mon 13.00-16.00
27.03.2018 Tue 13.00-16.00
28.03.2018 Wed 13.00-16.00
05.04.2018 Thu 08.15-16.00
06.04.2018 Fri 13.00-16.00
09.04.2018 Mon 13.00-16.00
10.04.2018 Tue 09.15-12.00
10.04.2018 Tue 13.00-16.00
11.04.2018 Wed 08.15-12.00
11.04.2018 Wed 13.00-16.00
12.04.2018 Thu 13.00-16.00
13.04.2018 Fri 08.15-11.00
19.04.2018 Thu 10.15-12.00
Marja Raekallio
Teaching language: Finnish

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija perehtyy farmakologian ja toksikologian perusteisiin sekä eläinten lääkintää ohjaaviin säädöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa

  • selittää farmakokinetiikan ja -dynamiikan pääperiaatteet sekä tärkeimpien eläinlääkinnässä käytettävien lääkeaineryhmien vaikutusmekanismit ja haittavaikutukset
  • hakea näyttöön perustuvaa tietoa yksittäisistä lääkeaineista ja niiden käytöstä eläimille
  • kuvailla myrkytyksen hoidon yleiset pääperiaatteet
  • etsiä tietoa eläinten lääkintään liittyvästä lainsäädännöstä, määräyksistä ja ohjeista sekä soveltaa niitä käytännössä
  • kirjoittaa lääkemääräyksen

3. lukuvuoden kevätlukukausi.

Lääkeaineiden annostelun, imeytymisen, kulkeutumisen ja poistumisen perusperiaatteet elimistössä sekä lääkeaineryhmien vaikutusmekanismit. Lääkkeiden käyttötarkoitukset, käytön vasta-aiheet sekä haitta- ja sivuvaikutukset. Lääkkeiden käyttöä koskeva eläinlääkintälainsäädäntö, muut lääkkeiden käyttöä eläimillä koskevat määräykset ja ohjeet, antidopingtyö ja lääkkeiden käyttö eläintapahtumissa, reseptioppi. Lisäksi opintojaksolla perehdytään aiheeseen liittyviin sähköisiin tietokantoihin ja tiedon hankintaan.

Riviere & Papich Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 9. painos, Wiley-Blackwell, 2009. Teos on saatavilla e-kirjana: https://www.dawsonera.com/abstract/9781118686027.

Koulu, Mervaala & Tuomisto
Farmakologia ja toksikologia. 8. tai uudempi painos, Medicina, 2012.

Telkänranta, Raekallio & Vainio
(toim.) Eläinlääkinnän farmakokinetiikka ja farmasia. 2013.

Guardabassi ym. (edit.) Guide to Antimicrobial Use in Animals. Wiley-Blackwell, 2008.

Eläinlääkintölainsäädäntö, osa B: lääkkeet http://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto/b-rekisteri

Pharmaca Fennica Veterinaria. 2017.

Opintojakson aikana jaettava muu materiaali.

0-5. Arvosana määräytyy kolmen (farmakokinetiikka, farmakodynamiikka sekä lääkkeiden käyttö ja määrääminen) välikuulustelun perusteella.

Luennot 56 h, harjoitukset 39 h, vierailu teollisuuslaitokseen 8 h, ryhmätyöt ja kotitehtävät 15 h, välikuulustelut 3x2 h. Kolme kirjallista välikuulustelua, osallistuminen harjoituksiin, tehtävien tekeminen.