Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Anatomia, biokemia ja fysiologia kliinisen työn tukena 3 Cr Course 20.4.2020 - 4.5.2020
Anatomia, biokemia ja fysiologia kliinisen työn tukena 3 Cr Course 15.4.2019 - 6.5.2019
Anatomia, biokemia ja fysiologia kliinisen työn tukena 3 Cr Course 23.4.2018 - 4.5.2018

Target group

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Learning outcomes

Opiskelija tunnistaa kliinisten löydösten taustalla vaikuttavat elimistön rakenteet ja toiminnot.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • hahmottaa yhteyden kliinisten löydösten ja potilaan tutkimisen sekä niiden perustana olevien elimistön rakenteiden ja toiminnan lainalaisuuksien välillä
  • osaa pelkistää, rajata ja tarvittaessa syventää eläinlääketieteellisen anatomian, biokemian ja fysiologian tietojaan kliinisten löydösten taustalla
  • osaa muodostaa potilastapauksia selittävät mallit elimistön rakenteiden ja toiminnan pohjalta
  • pystyy esittämään muodostamansa selitysmallit johdonmukaisesti sekä kommentoimaan kriittisesti toisten esittämiä malleja
  • pystyy toimimaan ryhmässä yhteisten tavoitteiden eteen

Timing

3. lukuvuoden kevätlukukausi.

Contents

Opiskelijat soveltavat ja syventävät anatomian, biokemian ja fysiologian tietojaan pienryhmissä ongelmalähtöisesti potilastapausten avulla.

Study materials

Oppimateriaalina käyvät edeltävillä Terve kotieläin -jaksoilla käytetyt oppikirjat.

Dyce ym. Textbook of Veterinary Anatomy. 4. tai uudempi painos, Saunders, 2010.
Evans & DeLahunta
Guide to the dissection of the dog. 7. tai uudempi painos, Saunders/Elsevier, 2010.
Sjaastad ym.
Physiology of Domestic animals. 1. tai uudempi painos, Scandinavian Veterinary Press, 2003.
Ross & Pawlina
Histology: a Text and Atlas. 5. tai uudempi painos, Lippincott Williams & Wilkins, 2006. Teos on saatavilla e-kirjana: https://www.inkling.com/store/book/histology-michael-ross-and-wojciech-pawlina-6th/
Alberts ym.
Essential Cell Biology. 3. tai uudempi painos, Garland Science, 2009. Teos on saatavilla e-kirjana: https://www.inkling.com/store/book/alberts-essential-cell-biology-4th/
Harvey & Ferrier Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry. 5. painos, Lippincott, Williams and Wilkins, 2011.
Opintojakson aikana osoitettava muu kirjallinen ja sähköinen materiaali.

Täydentävä kirjallisuus:
Lääketieteen termit. 5. tai uudempi painos, Duodecim, 2007.

Completion methods

Pakolliset luennot 1 h, pakollinen pienryhmätyöskentely 8 h, pakollinen seminaarityöskentely 10 h, itsenäinen opiskelu sekä seminaariesitysten valmistelu 62 h.