Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 12:00 - 20.4.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 20.4.2020
09:15 - 10:00
Mon 20.4.2020
10:15 - 12:00
Tue 21.4.2020
08:15 - 12:00
Tue 21.4.2020
13:00 - 16:00
Wed 22.4.2020
08:15 - 12:00
Wed 22.4.2020
13:00 - 16:00
Thu 23.4.2020
09:15 - 12:00
Fri 24.4.2020
08:15 - 12:00
Fri 24.4.2020
13:00 - 16:00
Mon 27.4.2020
13:00 - 16:00
Tue 28.4.2020
08:15 - 12:00
Tue 28.4.2020
13:00 - 16:00
Wed 29.4.2020
08:15 - 12:00
Wed 29.4.2020
13:00 - 16:00
Mon 4.5.2020
08:00 - 11:00
Mon 4.5.2020
12:15 - 16:00

Other teaching

20.04.2020 Mon 09.15-10.00
20.04.2020 Mon 10.15-12.00
20.04.2020 Mon 10.15-12.00
21.04.2020 Tue 08.15-12.00
21.04.2020 Tue 08.15-12.00
21.04.2020 Tue 13.00-16.00
22.04.2020 Wed 08.15-12.00
22.04.2020 Wed 08.15-12.00
22.04.2020 Wed 13.00-16.00
23.04.2020 Thu 09.15-12.00
23.04.2020 Thu 09.15-12.00
23.04.2020 Thu 09.15-12.00
24.04.2020 Fri 08.15-12.00
24.04.2020 Fri 08.15-12.00
24.04.2020 Fri 08.15-12.00
24.04.2020 Fri 08.15-12.00
24.04.2020 Fri 13.00-16.00
27.04.2020 Mon 13.00-16.00
27.04.2020 Mon 13.00-16.00
27.04.2020 Mon 13.00-16.00
27.04.2020 Mon 13.00-16.00
28.04.2020 Tue 08.15-12.00
28.04.2020 Tue 13.00-16.00
29.04.2020 Wed 08.15-12.00
29.04.2020 Wed 13.00-16.00
04.05.2020 Mon 08.00-11.00
04.05.2020 Mon 12.15-16.00
04.05.2020 Mon 12.15-16.00
04.05.2020 Mon 12.15-16.00
Antti Iivanainen
Teaching language: Finnish
20.04.2020 Mon 13.00-14.00
20.04.2020 Mon 14.00-16.00
20.04.2020 Mon 14.00-16.00
21.04.2020 Tue 08.15-12.00
21.04.2020 Tue 08.15-12.00
21.04.2020 Tue 13.00-16.00
22.04.2020 Wed 08.15-12.00
22.04.2020 Wed 08.15-12.00
22.04.2020 Wed 13.00-16.00
23.04.2020 Thu 13.00-16.00
23.04.2020 Thu 13.00-16.00
23.04.2020 Thu 13.00-16.00
24.04.2020 Fri 08.15-12.00
24.04.2020 Fri 08.15-12.00
24.04.2020 Fri 08.15-12.00
24.04.2020 Fri 08.15-12.00
24.04.2020 Fri 13.00-16.00
27.04.2020 Mon 09.15-12.00
27.04.2020 Mon 09.15-12.00
27.04.2020 Mon 09.15-12.00
27.04.2020 Mon 09.15-12.00
28.04.2020 Tue 08.15-12.00
28.04.2020 Tue 13.00-16.00
29.04.2020 Wed 08.15-12.00
29.04.2020 Wed 13.00-16.00
04.05.2020 Mon 08.00-11.00
04.05.2020 Mon 12.15-16.00
04.05.2020 Mon 12.15-16.00
04.05.2020 Mon 12.15-16.00
Antti Iivanainen
Teaching language: Finnish

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija tunnistaa kliinisten löydösten taustalla vaikuttavat elimistön rakenteet ja toiminnot.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • hahmottaa yhteyden kliinisten löydösten ja potilaan tutkimisen sekä niiden perustana olevien elimistön rakenteiden ja toiminnan lainalaisuuksien välillä
  • osaa pelkistää, rajata ja tarvittaessa syventää eläinlääketieteellisen anatomian, biokemian ja fysiologian tietojaan kliinisten löydösten taustalla
  • osaa muodostaa potilastapauksia selittävät mallit elimistön rakenteiden ja toiminnan pohjalta
  • pystyy esittämään muodostamansa selitysmallit johdonmukaisesti sekä kommentoimaan kriittisesti toisten esittämiä malleja
  • pystyy toimimaan ryhmässä yhteisten tavoitteiden eteen

3. lukuvuoden kevätlukukausi.

Opiskelijat soveltavat ja syventävät anatomian, biokemian ja fysiologian tietojaan pienryhmissä ongelmalähtöisesti potilastapausten avulla.

Oppimateriaalina käyvät edeltävillä Terve kotieläin -jaksoilla käytetyt oppikirjat.

Dyce ym. Textbook of Veterinary Anatomy. 4. tai uudempi painos, Saunders, 2010.
Evans & DeLahunta
Guide to the dissection of the dog. 7. tai uudempi painos, Saunders/Elsevier, 2010.
Sjaastad ym.
Physiology of Domestic animals. 1. tai uudempi painos, Scandinavian Veterinary Press, 2003.
Ross & Pawlina
Histology: a Text and Atlas. 5. tai uudempi painos, Lippincott Williams & Wilkins, 2006. Teos on saatavilla e-kirjana: https://www.inkling.com/store/book/histology-michael-ross-and-wojciech-pawlina-6th/
Alberts ym.
Essential Cell Biology. 3. tai uudempi painos, Garland Science, 2009. Teos on saatavilla e-kirjana: https://www.inkling.com/store/book/alberts-essential-cell-biology-4th/
Harvey & Ferrier Lippincott’s Illustrated Reviews: Biochemistry. 5. painos, Lippincott, Williams and Wilkins, 2011.
Opintojakson aikana osoitettava muu kirjallinen ja sähköinen materiaali.

Täydentävä kirjallisuus:
Lääketieteen termit. 5. tai uudempi painos, Duodecim, 2007.

Pakolliset luennot 1 h, pakollinen pienryhmätyöskentely 8 h, pakollinen seminaarityöskentely 10 h, itsenäinen opiskelu sekä seminaariesitysten valmistelu 62 h.