Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
6.5.2019 at 12:00 - 31.5.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 30.8.2019
12:00 - 16:00

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija oppii eläinlääketieteessä käytettävien diagnostisten kuvantamismenetelmien perusteet.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • osaa selittää röntgensäteilyn ja ultraäänen fysikaaliset perusteet ja niiden vaikutukset käytännössä
  • tuntee säteilyturvallisen työskentelyn periaatteet eläinröntgentoiminnassa
  • osaa ottaa röntgenkuvia turvallisesti
  • osaa arvioida röntgenkuvien teknistä laatua
  • osaa röntgen- ja ultraäänikuvien tulkinnan perusteet
  • osaa ultraäänitutkimuksen perusteet myös käytännössä
  • tietää tietokonetomografiatutkimuksen ja magneettikuvauksen käyttöaiheet eläimillä

3. lukuvuoden kevätlukukausi.

Säteilyn käytön perusteet, säteilyturvallisuus, röntgenanatomia, röntgenkuvien ottamisen ja niiden tulkinnan perusteet, sekä tutustuminen muihin diagnostisiin kuvantamismenetelmiin.

Röntgenkuvauksen ja ultraäänitutkimuksen suorittaminen käytännössä. Kummankin menetelmän diagnostiikan pääpiirteet ja soveltaminen potilastyössä.

Radiography of the dog and cat : guide to making and interpreting radiographs, Muhlbauer, Mike C., kirjoittaja. ; Kneller, Steve.4aut Wiley-Blackwell 2013.

ja

Small animal diagnostic ultrasound ,

Mattoon, John S., toimittaja. ; Nyland, Thomas G., toimittaja. 2015

STUK Säteily ja ydinturvallisuus-kirjasarjasta säteilyn käyttö (osa 3) ja säteilyn terveysvaikutukset (osa 4): http://www.stuk.fi/julkaisut/sateily-ja-ydinturvallisuus-kirjasarja

Opintojakson aikana osoitettava muu materiaali.

Pakolliset luennot 12 h ja harjoitukset 5 h, ryhmässä ja itsenäisesti työstettävät tehtävät, sekä niiden pakolliset purkutilaisuudet 12 h. Vaihtoehtoisena suoritusmuotona harjoitusten ja itsenäisesti suoritettavien tehtävien tekeminen hyväksytysti ja kirjallinen tentti 2 h.