Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 30.4.2020
08:15 - 10:00
Thu 30.4.2020
10:15 - 12:00
Tue 5.5.2020
08:15 - 10:00
Thu 7.5.2020
10:15 - 12:00
Thu 7.5.2020
13:00 - 14:00
Mon 11.5.2020
10:15 - 12:00
Tue 12.5.2020
10:15 - 12:00
Wed 13.5.2020
10:15 - 12:00
Thu 14.5.2020
10:15 - 12:00
Mon 18.5.2020
10:15 - 12:00
Tue 19.5.2020
08:15 - 10:00
Tue 19.5.2020
10:15 - 12:00
Wed 20.5.2020
08:15 - 10:00
Mon 25.5.2020
10:00 - 12:00

Other teaching

30.04.2020 Thu 13.00-16.00
05.05.2020 Tue 10.15-12.00
06.05.2020 Wed 08.15-10.00
06.05.2020 Wed 13.00-15.00
08.05.2020 Fri 13.00-15.00
13.05.2020 Wed 14.00-15.00
20.05.2020 Wed 13.00-15.00
Nina Lehmonen, Vilma Reunanen, Mirja Ruohoniemi
Teaching language: Finnish
30.04.2020 Thu 13.00-16.00
05.05.2020 Tue 10.15-12.00
06.05.2020 Wed 08.15-10.00
06.05.2020 Wed 13.00-15.00
12.05.2020 Tue 13.00-15.00
13.05.2020 Wed 08.15-09.00
20.05.2020 Wed 13.00-15.00
Nina Lehmonen, Vilma Reunanen, Mirja Ruohoniemi
Teaching language: Finnish
30.04.2020 Thu 13.00-16.00
05.05.2020 Tue 10.15-12.00
06.05.2020 Wed 08.15-10.00
06.05.2020 Wed 13.00-15.00
11.05.2020 Mon 08.15-10.00
13.05.2020 Wed 09.15-10.00
20.05.2020 Wed 13.00-15.00
Nina Lehmonen, Vilma Reunanen, Mirja Ruohoniemi
Teaching language: Finnish
30.04.2020 Thu 13.00-16.00
05.05.2020 Tue 10.15-12.00
06.05.2020 Wed 08.15-10.00
06.05.2020 Wed 10.15-12.00
07.05.2020 Thu 14.00-16.00
11.05.2020 Mon 08.15-09.00
20.05.2020 Wed 10.15-12.00
Nina Lehmonen, Vilma Reunanen, Mirja Ruohoniemi
Teaching language: Finnish
30.04.2020 Thu 13.00-16.00
05.05.2020 Tue 10.15-12.00
06.05.2020 Wed 08.15-10.00
06.05.2020 Wed 10.15-12.00
07.05.2020 Thu 08.15-10.00
11.05.2020 Mon 09.15-10.00
20.05.2020 Wed 10.15-12.00
Nina Lehmonen, Vilma Reunanen, Mirja Ruohoniemi
Teaching language: Finnish
30.04.2020 Thu 13.00-16.00
05.05.2020 Tue 10.15-12.00
06.05.2020 Wed 08.15-10.00
06.05.2020 Wed 10.15-12.00
11.05.2020 Mon 13.00-15.00
12.05.2020 Tue 13.00-14.00
20.05.2020 Wed 10.15-12.00
Nina Lehmonen, Vilma Reunanen, Mirja Ruohoniemi
Teaching language: Finnish
30.04.2020 Thu 13.00-16.00
05.05.2020 Tue 10.15-12.00
06.05.2020 Wed 08.15-10.00
06.05.2020 Wed 10.15-12.00
08.05.2020 Fri 08.15-10.00
12.05.2020 Tue 14.00-15.00
20.05.2020 Wed 10.15-12.00
Nina Lehmonen, Vilma Reunanen, Mirja Ruohoniemi
Teaching language: Finnish
30.04.2020 Thu 13.00-16.00
05.05.2020 Tue 10.15-12.00
06.05.2020 Wed 08.15-10.00
06.05.2020 Wed 10.15-12.00
11.05.2020 Mon 13.00-14.00
13.05.2020 Wed 13.00-15.00
20.05.2020 Wed 10.15-12.00
Nina Lehmonen, Vilma Reunanen, Mirja Ruohoniemi
Teaching language: Finnish
30.04.2020 Thu 13.00-16.00
05.05.2020 Tue 10.15-12.00
06.05.2020 Wed 08.15-10.00
06.05.2020 Wed 10.15-12.00
11.05.2020 Mon 14.00-15.00
13.05.2020 Wed 08.15-10.00
20.05.2020 Wed 10.15-12.00
Nina Lehmonen, Vilma Reunanen, Mirja Ruohoniemi
Teaching language: Finnish
30.04.2020 Thu 13.00-16.00
05.05.2020 Tue 10.15-12.00
06.05.2020 Wed 08.15-10.00
06.05.2020 Wed 13.00-15.00
12.05.2020 Tue 08.15-09.00
14.05.2020 Thu 13.00-15.00
20.05.2020 Wed 13.00-15.00
Nina Lehmonen, Vilma Reunanen, Mirja Ruohoniemi
Teaching language: Finnish
30.04.2020 Thu 13.00-16.00
05.05.2020 Tue 10.15-12.00
06.05.2020 Wed 08.15-10.00
06.05.2020 Wed 13.00-15.00
12.05.2020 Tue 09.15-10.00
14.05.2020 Thu 08.15-10.00
20.05.2020 Wed 13.00-15.00
Nina Lehmonen, Vilma Reunanen, Mirja Ruohoniemi
Teaching language: Finnish
30.04.2020 Thu 13.00-16.00
05.05.2020 Tue 10.15-12.00
06.05.2020 Wed 08.15-10.00
06.05.2020 Wed 13.00-15.00
12.05.2020 Tue 08.15-10.00
13.05.2020 Wed 13.00-14.00
20.05.2020 Wed 13.00-15.00
Nina Lehmonen, Vilma Reunanen, Mirja Ruohoniemi
Teaching language: Finnish

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelma, pakollinen opintojakso

Opiskelija oppii eläinlääketieteessä käytettävien diagnostisten kuvantamismenetelmien perusteet.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • osaa selittää röntgensäteilyn ja ultraäänen fysikaaliset perusteet ja niiden vaikutukset käytännössä
  • tuntee säteilyturvallisen työskentelyn periaatteet eläinröntgentoiminnassa
  • osaa ottaa röntgenkuvia turvallisesti
  • osaa arvioida röntgenkuvien teknistä laatua
  • osaa röntgen- ja ultraäänikuvien tulkinnan perusteet
  • osaa ultraäänitutkimuksen perusteet myös käytännössä
  • tietää tietokonetomografiatutkimuksen ja magneettikuvauksen käyttöaiheet eläimillä

3. lukuvuoden kevätlukukausi.

Säteilyn käytön perusteet, säteilyturvallisuus, röntgenanatomia, röntgenkuvien ottamisen ja niiden tulkinnan perusteet, sekä tutustuminen muihin diagnostisiin kuvantamismenetelmiin.

Röntgenkuvauksen ja ultraäänitutkimuksen suorittaminen käytännössä. Kummankin menetelmän diagnostiikan pääpiirteet ja soveltaminen potilastyössä.

Radiography of the dog and cat : guide to making and interpreting radiographs, Muhlbauer, Mike C., kirjoittaja. ; Kneller, Steve.4aut Wiley-Blackwell 2013.

ja

Small animal diagnostic ultrasound ,

Mattoon, John S., toimittaja. ; Nyland, Thomas G., toimittaja. 2015

STUK Säteily ja ydinturvallisuus-kirjasarjasta säteilyn käyttö (osa 3) ja säteilyn terveysvaikutukset (osa 4): http://www.stuk.fi/julkaisut/sateily-ja-ydinturvallisuus-kirjasarja

Opintojakson aikana osoitettava muu materiaali.

Pakolliset luennot 12 h ja harjoitukset 5 h, ryhmässä ja itsenäisesti työstettävät tehtävät, sekä niiden pakolliset purkutilaisuudet 12 h. Vaihtoehtoisena suoritusmuotona harjoitusten ja itsenäisesti suoritettavien tehtävien tekeminen hyväksytysti ja kirjallinen tentti 2 h.