Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 12.12.2019
13:00 - 14:45
Thu 6.2.2020
08:30 - 10:00
Thu 13.2.2020
09:15 - 11:00
Fri 14.2.2020
14:00 - 15:45
Thu 27.2.2020
08:30 - 10:00
Wed 18.3.2020
13:00 - 15:00
Thu 26.3.2020
08:30 - 10:00
Thu 2.4.2020
08:30 - 10:00
Wed 8.4.2020
08:30 - 10:00

Description

Eläinlääketieteen kandiohjelman opiskelijat

Juonneopintoihin valitaan enintään 10 ja vähintään 5 opiskelijaa.

Edellytys hyväksytyksi tulemiselle on, että opiskelija osaa kommunikoida ruotsiksi yleisellä tasolla. Valintaprosessiin sisältyy haastattelu niille opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet ruotsinkielistä ylioppilastutkintoa. Valinnainen ylimääräinen kielitukiopetus (opintojakso) ei toteudu, mikäli juonneopintoihin valitaan vähemmän kuin viisi opiskelijaa. Juonneopintoihin haetaan (sähköinen hakemuslomake) ensimmäisenä opintovuotena, viimeistään 31.10. mennessä.

Juonneopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät valmiudet kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti ruotsiksi omalla alallaan työelämässä.

Juonne-opinnot ovat pääsääntöisesti integroitu olemassa olevaan pakollisiin opintoihin ja suoritetaan näiden opintojen koskevien ohjeiden mukaisesti (katso kohta Toteutus).

Ruotsinkielinen juonne on osittain integroitu joihinkin kandiohjelman pakollisiin opintoihin, erityisesti harjoitteluun (ELK-201, Maatilaharjoittelu: joko lypsykarja- tai porsastuotantotilaharjoittelu on suoritettava ruotsiksi ja ELK 202, Lihantarkastukseen painottuva tarkastuseläinlääkäriharjoittelu). Lisäksi opiskelijat tekevät ryhmätyön ja pitävät suullisen esityksen perustuen kurssimateriaaleihin (ELK-114, Kotieläimet - hyvinvointi, pito ja ruokinta), laativat yhteenvedon kanditutkielmastaan (ELK-132) ruotsiksi sekä osallistuvat ruotsinkieliseen vuorovaikutusharjoitukseen kurssilla ELK-128 (Johdanto kliiniseen hevos- ja pieneläinlääketieteeseen). Katso sisältö- ja kurssikuvaukset kunkin kurssin osalta weboodista. Juonneopintoihin sisältyvistä ylimääräisistä opinnoista opiskelija voi saada 2 - 3 op. Saadakseen 3 op opiskelija osallistuu Ruotsissa järjestettävään Eläinlääkärikongressiin (http://www.svf.se/sv/Sallskapet/Veterinarkongressen, toteutuu osana opintoja ensimmäistä kertaa syyslukukaudella 2020. Juonteeseen osallistuva opiskelija saa 300 € apurahan Ruotsin eläinlääkäripäiville osallistumiseen, kun hän palauttaa raportin.

Ylimääräinen kielituki annetaan seuraavasti:

Ensimmäinen opintovuosi: sanastollista tukea liittyen tuotantoeläimiin sekä palautetta maatilaraportista
Toinen opintovuosi: kielitukea liittyen opiskelijan valitseman kanditutkielman aiheeseen
Kolmas opintovuosi: jatkotukea kissa- ja koiraomistajien sekä hevosen omistajien kanssa käytävään vuorovaikutukseen sekä suoritettavaa tarkastuseläinlääkäriharjoittelua varten.

Ryhmäopetus (kielituki (enintään 42h), alkutapaaminen, ryhmätapaaminen ja alumnitapaamiset (yhteensä 12h), pakollinen läsnäolo 80%
Ryhmätyö ja suullinen esitys kurssin ELK-114 yhteydessä (yhteensä 4h)
Kirjallinen raportti juonteen lopussa.

Mahdollinen kurssikirjallisuus ilmoitetaan opetuksen yhteydessä (pakollisiin opintoihin sisältyvät vaatimukset ovat luettavissa ko. opintojaksokuvauksista).
Suositeltava kirjallisuus:
- Veterinärmedicinsk ordlista => https://wiki.helsinki.fi/display/vetmedordlista
- Sveriges lantbruksuniversitets ordlista: http://slunik.slu.se/kursfiler/VM0054/10011.1415/Latinsk_ordlista.pdf (latin → svenska, ordlista i anatomi)

Huomioithan päällekkäisyydet muiden opintojaksojen kanssa. Ilmoittaudu muilla opintojaksoilla sellaiseen ryhmään, jonka opetus ei mene päällekkäin tämän opintojakson opetuksen kanssa.

Ensimmäinen lukuvuosi, syyslukukausi: ryhmätapaaminen (2h), kevätlukukausi: alumnitapaaminen (2h), kielitukea: IV periodi ja intensiiviperiodin yhteydessä toukokuun lopussa (integroitu ELK-114, Kotieläimet - hyvinvointi, pito ja ruokinta 10 op) ja ennen maatilaharjoittelua (ELK-201, 6 op), sekä kielipalautetta maatilaharjoitteluraportista (enintään 14h).

Toinen opintovuosi, syyslukukausi: alumnitapaaminen ja ryhmätapaaminen (2+2h), kevätlukukausi: kielituki liittyen aiheeseen, jota opiskelija on valinnut kanditutkielmalleen (ELK-132, 6 op) (enintään 14h).

Kolmas opintovuosi, syyslukukausi: alumnitapaaminen ja ryhmätapaaminen (2+2h), kevätlukukausi: kielituki ennen kolmannen vuoden kevätlukukaudelle sijoittuvaa tarkastuseläinlääkäriharjoittelua (ELK-202, Lihantarkastukseen painottuva tarkastuseläinlääkäriharjoittelu, 3 op) sekä ennen pieneläinlääketieteen vuorovaikutusharjoituksia (ELK-128, Johdanto kliiniseen hevos- ja pieneläinlääketieteeseen, 7 op) (enintään 14h).
Suositeltava ajankohta Ruotsissa järjestettävään Eläinlääkärikongressiin osallistumiselle on kolmannen opintovuoden syyslukukausi (kongressin ajankohta on marraskuu, Pyhäinpäivän jälkeinen viikon loppuviikko).