Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
5.3.2018 at 08:00 - 25.3.2018 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Wed 4.4.2018
12:00 - 16:00

Description

Pakollinen syventäviin opintoihin kuuluva jakso.

Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma vastaa jaksosta ja se ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opiskelija tuntee hevosen tärkeimmät kirurgian ja sisätautien alaan kuuluvat sairaudet, niiden diagnostiikan, hoidon ja ennusteen.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

  • tehdä ontumatutkimuksen sekä eri elinryhmiin liittyvät kliiniset tutkimukset
  • tunnistaa hevosen yleisimmät sairaudet
  • valita oikeat diagnostiset testit diagnoosiin pääsemiseksi
  • suunnitella hoidon ja arvioida ennusteen
  • antaa riittävän ensiavun ja hoidon haava- ja traumatapauksissa
  • erottaa erikoiseläinlääkärin hoitoa vaativat sairaudet

4. lukuvuoden kevätlukukausi

Perusterveydenhuolto tallilla ja tavallisimmat hevosten haavojen ja traumojen, ontumavikojen, hengitysteiden, sydämen, hampaiden, ruoansulatuskanavan, ihon, virtsateiden ja endokriiniset sairaudet. Pikkuvarsojen sairaudet.

Opintojakson aikana osoitettava materiaali.

Täydentävä kirjallisuus:

Ross & Dyson Diagnosis and Management of Lameness in the Horse. 2. painos, Saunders, 2011. Teos on saatavilla e-kirjana: http://www.sciencedirect.com/science/book/9781416060697.

Granström ym. (toim.) Hevosen kengitys. 2. painos, Opetushallitus, 2011.

Smith ym. Large animal internal medicine. 5. painos, Elsevier Mosby, 2015. Teos on saatavilla e-kirjana: http://www.elsevier-etextbooks.com.libproxy.helsinki.fi/product/large-animal-internal-medicine65204.

0-5

Esitehtävät (4kpl) ja luennot (46h), pakollinen ontumatutkimusharjoitus ja potilastehtäviä. Esitehtävät ja potilastapaukset käsitellään pakollisissa purkutilaisuuksissa (4h). Kirjallinen kuulustelu (3h).