Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 12:00 - 20.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 20.3.2020
08:00 - 16:00
Fri 17.4.2020
08:00 - 16:00

Description

Pakollinen syventäviin opintoihin kuuluva jakso.

Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma vastaa jaksosta ja se ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat.

Opiskelija

  • osaa määritellä eläinlääkintähuollon osa-alueet
  • tuntee eläinlääkintölainsäädännön niiltä osin, kuin kunnaneläinlääkärin lyhytaikaisena sijaisena toimiessa on tarpeellista
  • tuntee kunnallisen organisaation ja päätöksenteon perusteet

5. lukuvuoden kevätlukukausi

Opiskelija perehtyy kirjanpitoon, taksoihin, eläinsuojeluun, eläintauteihin, eläinlääkintähuoltoon sekä lääkkeiden määräämiseen liittyvään lainsäädäntöön, menettelytapoihin ja erityislupien hakemiseen. Lisäksi tutustutaan Eviran, maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja aluehallintoviraston rooleihin, läänineläinlääkärin toimintaan ja kunnan organisaatioon.

Eläinlääkintölainsäädäntö (maa- ja metsätalousministeriö, ruokaosasto). Opintojakson aikana jaettava muu materiaali.

Pakolliset luennot 14 h. Yksittäistapauksissa, perustelluista syistä, voidaan opintojakso suorittaa tenttimällä (2 h).