Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 12:00 - 23.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 23.1.2020
08:00 - 12:00
Fri 24.1.2020
08:00 - 12:00
Wed 29.1.2020
08:00 - 12:00
Thu 30.1.2020
08:00 - 12:00

Description

Pakollinen syventäviin opintoihin kuuluva jakso.

Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma vastaa jaksosta ja se ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat.

Eläinlääkintähuolto I (ELL-2081) tulee olla suoritettuna.

Opiskelija

- osaa toimia vastuullisesti ja lainsäädäntöä asianmukaisesti soveltaen, kun kyse on eläinlääkärin toimen harjoittamisesta, eläinsuojelutehtävästä, eläinten merkitsemisestä, eläinten tuonnista ja viennistä, sivutuotteiden valvonnasta, tarttuvista eläintaudeista ja lääkkeiden määräämisestä
- tuntee Eviran, MMM:n ja aluehallintoviraston roolit eläinlääkintähuollon tehtäväkentässä.

    6. lukuvuoden kevätlukukausi

    Opiskelija syventää tietämystään eläinlääkintähuoltoon liittyvästä lainsäädännöstä sekä eri virastojen rooleista eläinlääkintähuollossa.

    Eläinlääkintölainsäädäntö (maa- ja metsätalousministeriö, ruokaosasto). Opintojakson aikana jaettava muu materiaali.

    Pakolliset luennot 16 h, sekä luentoihin liittyvän tehtävän suorittaminen tai vaihtoehtoisesti tentti 2 h.