Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
16.11.2019 at 08:00 - 20.12.2019 at 15:00

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Pakollinen syventäviin opintoihin kuuluva jakso.

Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma vastaa jaksosta ja se ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Eläinlääketieteen kandidaatin tutkinto tulee olla suoritettuna. Suositellaan, että opiskelija on osallistunut Tuotantoeläinten terveyden ja sairaanhoito -kokonaisuuden (ml. Teurastamohygienian opintojakson) opetukseen.

Students understand the scientific background of food hygiene and are able to use the knowledge in practical control and laboratory work.

Students will

  • understand the significance of pathogenic bacteria in food
  • be able to evaluate the hygienic quality and safety of different food products
  • be able to evaluate and identify the key risk factors of the processing and packing of food
  • know the outline of risk control of the entire food production chain
  • be able to isolate the pathogenic micro-organisms from food
  • be able to use the microbial cultivation methods, explain the principles of new methods in
  • molecular biology, and validate the appropriate use of both

Eläinlääketieteen kandidaatin tutkinto tulee olla suoritettuna. Suositellaan, että opiskelija on osallistunut Tuotantoeläinten terveyden ja sairaanhoito -kokonaisuuden (90084) ja Teurastamohygienia-jakson (90424) opetukseen.

6. lukuvuoden syyslukukausi

Microbiology, foodborne pathogens and spoilage bacteria, foodborne bacterial infections and intoxications, parasites, toxic and edible mushrooms, intrinsic and extrinsic factors influencing bacterial growth in food, DNA-based identification and typing methods in food microbiology, quality assurance in food laboratories; hygienic quality, safety and spoilage of food; food preservatives, fermentation; milk quality, milking systems and mastitis, sensory evaluation of food, HACCP,
thermobacteriology and heating of food, cold-storage and freezing of food, food processing hygiene, food industry plant hygiene, MAP, organic food hygiene, GMO food, food irradiation and radioactivity in food and water.

Suoritustapa on Examinarium-tentti. Ilmoittaudu opetustapahtumaan ensin WebOodissa. Varaa sen jälkeen itsellesi tenttiaika ja -paikka Examinariumista:

https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/tenttiminen-examinarium-tenttiakvaariossa

Korkeala (toim.) Elintarvikehygienia, ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia. WSOY Oppimateriaalit Oy, 2007.

Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston opetusmonisteet, luentoihin ja laboratoriotöihin liittyvä muu materiaali.

Tentin kesto 2h 55min

Lectures (94 h), practical exercises and seminars (102 h), group work and independent exercises (43 h), excursions (12 h). Two mid-term electric examinations and one final written examination (4 h).