Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 12:00 - 22.10.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 30.10.2019
12:00 - 16:00
Thu 31.10.2019
09:15 - 12:00
Thu 31.10.2019
13:00 - 15:45
Fri 1.11.2019
09:15 - 11:00
Fri 1.11.2019
12:00 - 15:45
Mon 4.11.2019
08:15 - 11:00
Mon 4.11.2019
12:00 - 13:00
Wed 6.11.2019
09:15 - 12:00
Thu 7.11.2019
08:15 - 11:00
Mon 11.11.2019
09:15 - 12:00
Wed 13.11.2019
09:15 - 12:00
Thu 14.11.2019
09:15 - 11:00
Mon 18.11.2019
09:15 - 12:00
Mon 18.11.2019
13:00 - 15:00
Tue 19.11.2019
08:15 - 12:00
Tue 19.11.2019
13:00 - 15:00
Wed 20.11.2019
08:15 - 12:00
Wed 20.11.2019
13:00 - 15:00
Thu 21.11.2019
09:00 - 11:00
Thu 21.11.2019
12:00 - 13:45
Fri 22.11.2019
08:00 - 11:00
Fri 22.11.2019
12:00 - 16:00
Tue 26.11.2019
12:00 - 16:00

Other teaching

04.11.2019 Mon 13.15-15.30
05.11.2019 Tue 13.00-15.00
06.11.2019 Wed 13.00-15.00
07.11.2019 Thu 12.00-14.00
08.11.2019 Fri 09.00-12.00
08.11.2019 Fri 12.30-14.00
12.11.2019 Tue 09.00-12.00
14.11.2019 Thu 11.15-12.00
14.11.2019 Thu 13.30-15.00
Rauni Kivistö, Sara Kovanen, Leena Maunula
Teaching language: Finnish
05.11.2019 Tue 09.00-12.00
07.11.2019 Thu 11.15-12.00
07.11.2019 Thu 13.30-15.00
11.11.2019 Mon 13.00-15.15
12.11.2019 Tue 13.00-15.00
13.11.2019 Wed 13.00-15.00
14.11.2019 Thu 12.00-14.00
15.11.2019 Fri 09.00-11.00
15.11.2019 Fri 12.30-14.00
Rauni Kivistö, Sara Kovanen, Leena Maunula
Teaching language: Finnish

Conduct of the course

Osallistuminen ja läsnäolo ovat pakollisia 1. luentopäivän, vesihygienian laboratoriotöiden, virustyön, ekskursioiden (2 kpl) ja seminaaritöiden osalta. Kurssin lopuksi pidetään kirjallinen tentti (4 h, 60 pistettä), jonka perusteella määräytyy kurssin loppuarvosana.

Description

Pakollinen syventäviin opintoihin kuuluva jakso.

Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma vastaa jaksosta ja se ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Eläinlääketieteen kandidaatin tutkinto tulee olla suoritettu.

Students understand how environmental hygiene is part of the environmental health and the interactions between environment and health. Students recognize the most important biological, chemical and physical threats from the environment on human health. Students know the processes of preparing administrative decisions on the field of environmental health on municipal and governmental level and are able to use the legislation when preparing decisions.

Students will

 • recognize the concept of healthy environment
 • know how health protection works to protect and improve the living environment of an
  individual and population
 • be able to recognize and proportion the most important biological, chemical and physical
  threats from the environment on human health
 • be able to recognize his/her own responsibilities in municipal preparation and decision
  making
 • be able to update his/her own knowledge

6. lukuvuoden syyslukukausi

The concept of a healthy environment, recognizing and proportioning the most important threats
from the environment on human health (chemical, physical and biological risk factors), quality of
outdoor and indoor air and ground (impact on human health), chemical and microbiological quality
and cleaning methods of swimming and drinking water, waterborne infectious diseases, legislation
concerning drinking water, composting and further processing of sewage, impact of viruses as health hazard and their prevention; most important enteric viruses (rotavirus, hepatitis A, noroviruses) and their circulation, resistance to inactivation and molecular diagnostics; climate change and health effects, environmental impact of agriculture, environmental health in emergency conditions, soil decay.

Korkeala (toim.) Elintarvikehygienia, ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia. WSOY Oppimateriaalit Oy, 2007. Aila Halonen. Ympäristöterveys ja yhdyskunnat. Suomen kuntaliitto, 2016. http://shop.kunnat.net/download.php?filename=uploads/ymparistoterveys_opas.pdf

Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston opetusmonisteet (ympäristöhygienia). Terveydensuojelulainsäädäntö ja ympäristölainsäädäntö soveltuvin osin. Opintojakson aikana osoitettava muu materiaali.

Täydentävä kirjallisuus:

World Health Organization, Guidelines for drinking-water quality, 4. painos, Geneve 2011. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44584/1/9789241548151_eng.pdf

Lectures (47 h), compulsory exercises and group works (30 h), excursions (6 h). Lecture diary. Written examination (4 h).