Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.5.2020 at 08:00 - 22.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Pakollinen syventäviin opintoihin kuuluva jakso.

Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma vastaa jaksosta ja se ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opiskelijan tulee olla osallistunut opintojaksojen Elintarvikehygienia (ELL-301) ja Ympäristöterveys (ELL-302), sekä Elintarvike- ja ympäristötoksikologia (ELL-303) opetukseen.

The studies acquaint the students with the legislation regulating the work of official
municipal veterinarians.

Students will

  • understand the scientific background of environmental health and food safety control
  • understand the principles of risk assessment
  • understand the meaning of a control plan for the environmental health care
  • know the legislation regulating the environmental health and be able to apply it to practical control
  • be able to perform an inspection in food premises and dairy farms

6. lukuvuoden kevätlukukausi

Audit, legislation, environmental health and food control (dairy farms, small slaughterhouses, fish industry plants), in-house control, risk assessment, health protection, product safety and control, tobacco and chemicals.

Elintarvikelainsäädäntö.

Eläinlääkintölainsäädäntö.

Korkeala (toim.) Elintarvikehygienia, ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia. WSOY Oppimateriaalit Oy, 2007.

Ninios, Lundén, Korkeala, Fredriksson-Ahomaa (toim.) Meat inspection and control in the slaughterhouse. Wiley Blackwell 2014 (luku 24). E-kirja: doi.org/10.1002/9781118525821.

Opintojakson aikana jaettava materiaali.

Lectures (37 h), practical exercises (22 h), group work and guided discussions with teachers (30 h), written examination (2 h).