Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 23.4.2020
13:00 - 15:00
Mon 27.4.2020
14:00 - 16:00
Wed 29.4.2020
16:00 - 18:00
Tue 5.5.2020
17:00 - 19:00
Wed 6.5.2020
17:00 - 19:00
Tue 12.5.2020
15:00 - 19:00
Mon 1.6.2020
09:00 - 16:00
Tue 2.6.2020
09:00 - 16:00
Mon 29.6.2020
09:00 - 11:00
Mon 6.7.2020
09:00 - 12:00
Tue 7.7.2020
09:00 - 11:00
Fri 28.8.2020
09:00 - 15:00

Description

Vaihtoehtoinen syventäviin opintoihin kuuluva jakso.

Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma vastaa jaksosta.

Eläinlääketieteen kandidaatin ja lisensiaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat.

Opiskelijan tulee olla hyväksytty elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston kesäkouluun.

Kesäkouluopiskelijat valitaan vapaamuotoisten hakemusten ja haastattelujen perusteella. Ilmoitus kesäkoulusta julkaistaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Kandidaatintutkielman suorittamisesta ennen kesäkoulua voi sopia lisensiaatintutkielman ohjaajan kanssa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden tutkimuksen keskeiset teemat ja osaa käyttää tavallisimpia tutkimusmenetelmiä ja selittää niiden periaatteet. Opiskelija hallitsee tieteellisen kirjoittamisen ja viitteidenhallinnan perusteet ja pystyy soveltamaan oppimaansa lisensiaatin tutkielman kirjoittamisessa. Opiskelija pystyy esittelemään tutkimustuloksia tieteellisen esitelmän sekä posterin muodossa. Opiskelija osaa perustella, miten elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden tutkimuksen keskeiset teemat liittyvät käytännön elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden tehtäväkenttään.

maalis-elokuu 2020.

Opiskelija perehtyy tutkimuksen tekemiseen, etiikkaan ja raportointiin sekä tutustuu elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden tehtäväkenttään.

Opintojakson aikana jaettava materiaali.

Hyväksytty/hylätty.

Opintojaksolla käytetään osaamisen jatkuvaa arviointia, jossa opiskelija saa läpi opintojakson palautetta edistymisestään.

Luennot, harjoitukset, kirjalliset tehtävät, ekskursiot, seminaarit, tieteellisen posterin laatiminen sekä muut mahdolliset työtavat. Osallistuminen kaikkeen annettuun opetukseen.