Intensiivikurssi

Kurssi syventää opiskelijoiden tietämystä käyttäytymistarpeiden merkityksestä eläinten pidolle ja hyvinvoinnille.

Kurssilla käsitellään paripohdintojen, luennoiden ja erilaisten ryhmätöiden avulla mm. hyvinvoinnin määritelmiä, häiriökäyttäytymisten syntyyn vaikuttavia tekijöitä, perehdytään uusimpiin tutkimuksiin ja käyttäytymistutkimusten suunnitteluihin ja metodeihin.

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 3.1.2020
08:00 - 16:00
Tue 7.1.2020
08:00 - 16:00
Wed 8.1.2020
08:00 - 16:00
Thu 9.1.2020
08:00 - 16:00
Fri 10.1.2020
08:00 - 16:00

Other teaching

Tasks

Katso esitehtävämateriaali Moodlesta

Lukekaa omat artikkelinne perjantaihin kurssin alkuun mennessä, ja valmistautukaa keskustelemaan tiedoston ohjeiden mukaan ryhmissä. Katso lisää Moodlesta

Conduct of the course

Kurssi suoritetaan aktiivisella läsnäololla

Description

Eläinlääketieteen kandidaatin ja lisensiaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat sekä muut alasta kiinnostuneet opiskelijat sekä valmiit eläinten kanssa työskentelevät ammattilaiset.

Opintojaksolle voivat osallistua eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat, joilla on Kotieläinten pidon perusteet, etologia ja eläinsuojelu -opintojakso suoritettuna.

Opintojakso syventää Kotieläinten pidon perusteet, etologia ja eläinsuojelu -opintojakson antia yhdessä Eläinten hyvinvointi - etiikasta käytännön eläinsuojelutyöhön -opintojakson kanssa.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija saa käsityksen kotieläinten etologian merkityksestä eläinten pidolle ja hyvinvoinnille.

Opiskelija osaa

• huomioida eläinten käyttäytymistarpeet
• lukea soveltavan etologian alan tutkimuksia kriittisesti

Joka 2. vuosi. Seuraavan kerran 2020 tammikuussa.

Opintojaksolla käsitellään luennoimalla, paripohdintojen ja erilaisten ryhmätöiden avulla kotieläinten käyttäytymispiirteiden kautta mm. domestikaatiota ja evoluutiota, hyvinvoinnin määritelmiä sekä häiriökäyttäytymisen syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi perehdytään käyttäytymistutkimuksen suunnitteluun ja metodeihin. Opintojaksolla tutustutaan uusimpiin alan tutkimustuloksiin.

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Opintojakso on viiden päivän intensiivijakso, jossa päivittäin on noin 4 h luentoja ja ohjattuja pari- ja ryhmätyöpohdintoja 2-3 h. Opintojaksoon kuuluu opiskelijoille lähetettävät etätehtävät.

Etukäteen lähetettävä ja opintojakson aikana jaettava materiaali.

Hyväksytty - hylätty

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Opintojakso on viiden päivän intensiivijakso, jossa päivittäin on noin 4 h luentoja ja ohjattuja pari- ja ryhmätyöpohdintoja 2-3 h. Opintojaksoon kuuluu opiskelijoille lähetettävät etätehtävät.

Muilla kuin eläinlääketieteen opiskelijoille tulisi olla Eläintenpito Suomessa -raporttia: http://elaintenhyvinvointikeskus.edublogs.org/files/2012/02/Liite-1ldirw3.pdf vastaavat tiedot. Opintojaksolle otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 30 opiskelijaa. Eläinlääketieteen opiskelijoilla on etusija ja viisi paikkaa on varattu kotieläintieteen opiskelijoille.

Laura Hänninen & Anna Valros