Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 18:00 - 15.10.2019 at 23:59

Description

Vaihtoehtoinen syventäviin opintoihin kuuluva jakso.

Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma vastaa jaksosta.

Eläinlääketieteen kandidaatin ja lisensiaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat sekä muut alasta kiinnostuneet opiskelijat sekä valmiit eläinten kanssa työskentelevät ammattilaiset.

Opintojaksolle voivat osallistua eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat, joilla on Kotieläinten pidon perusteet, etologia ja eläinsuojelu -opintojakso suoritettuna.

Opintojakso syventää Kotieläinten pidon perusteet, etologia ja eläinsuojelu -opintojakson antia yhdessä Eläinten hyvinvointi - etiikasta käytännön eläinsuojelutyöhön -opintojakson kanssa.

Opiskelija saa käsityksen kotieläinten etologian merkityksestä eläinten pidolle ja hyvinvoinnille.

Opiskelija

  • osaa huomioida eläinten käyttäytymistarpeet
  • osaa lukea soveltavan etologian alan tutkimuksia kriittisesti

Kevätlukukausi 2020, viikko 1-2.

Opintojaksolla käsitellään luennoimalla, paripohdintojen ja erilaisten ryhmätöiden avulla kotieläinten käyttäytymispiirteiden kautta mm. domestikaatiota ja evoluutiota, hyvinvoinnin määritelmiä sekä häiriökäyttäytymisen syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi perehdytään käyttäytymistutkimuksen suunnitteluun ja metodeihin. Opintojaksolla tutustutaan uusimpiin alan tutkimustuloksiin.

Etukäteen lähetettävä ja opintojakson aikana jaettava materiaali.

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Opintojakso on viiden päivän intensiivijakso, jossa päivittäin on noin 4 h luentoja ja ohjattuja pari- ja ryhmätyöpohdintoja 2-3 h. Opintojaksoon kuuluu opiskelijoille lähetettävät etätehtävät.

Muilla kuin eläinlääketieteen opiskelijoille tulisi olla Eläintenpito Suomessa -raporttia: http://elaintenhyvinvointikeskus.edublogs.org/files/2012/02/Liite-1ldirw3.pdf vastaavat tiedot. Opintojaksolle otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 30 opiskelijaa. Eläinlääketieteen opiskelijoilla on etusija ja viisi paikkaa on varattu kotieläintieteen opiskelijoille.