Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 18:00 - 15.10.2019 at 23:59

Description

Vaihtoehtoinen syventäviin opintoihin kuuluva jakso.

Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma vastaa jaksosta.

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat. Lisäksi opintojaksolle otetaan tiedekunnan jatko-opiskelijoita.

Eläinlääketieteen kandidaatin tutkinto tulee olla suoritettuna.

Opiskelija osaa keskustella eläinlääketutkimusten tekemisestä, osaa lukea kriittisesti raportteja kliinisistä ja kokeellisista eläinlääketutkimuksista, arvioida tieteellisen näytön tasoa ja soveltaa tutkimuksen tuloksia kliinisessä työssään.

Verkkokurssi, tammi-maaliskuu 2020.

Luento kliinisen lääketutkimuksen käsitteistä ja tulosten tulkinnasta, tehtävä näytön asteen arvioinnista julkaistujen tutkimusten perusteella, verkkokeskustelu esimerkkitapauksista.

Opintojakson aikana jaettava sekä osallistujien itse tietokannoista etsimä materiaali.

Itsenäinen opiskelu 40 h ja verkkotyöskentely 38 h.

Annettujen tehtävien tekeminen, aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn.

Opintojaksolle otetaan 10 opiskelijaa.