Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 18:00 - 15.10.2019 at 23:59

Description

Vaihtoehtoinen syventäviin opintoihin kuuluva jakso.

Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma vastaa jaksosta.

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittavat 6. vuoden opiskelijat.

Eläinlääketieteen kandidaatin tutkinto tulee olla suoritettu

Opiskelija syventää päivystysluontoisten pieneläinpotilaiden hoitoon tarvittavaa osaamista.

Lukuvuosi 2019-2020

Opintojakso sisältää päivystyspraktiikkaa pieneläinsairaalassa sekä potilaspäiväkirjan ja kirjallisten tehtävien suorittamista.

Nelson & Couto Small Animal Internal Medicine. 5. painos, Mosby Elsevier, 2014. Teos on saatavilla e-kirjana: http://www.elsevier-etextbooks.com.libproxy.helsinki.fi/product/small-animal-internal-medicine60119.

Silverstein & Hopper Small Animal Critical Care Medicine. Saunders Elsevier, 2009.

Päivystysjakso sisältää 48 h päivystystyötä pieneläinsairaalassa. Päivystysjakso toteutetaan kuutena ilta (ma-pe 16-24) tai viikonlopun päivävuorona (la, su, pyhäpäivät 8-16 tai 16-24). Opiskelijat voivat valita itse päivystysvuorojen suoritusajankohdan lukuvuoden aikana. Opintojaksoon sisältyy 30 h itsenäistä opiskelua. Opiskelijat pitävät potilaskirjanpitoa kaikista opintojakson aikaisista potilaista. Opiskelijat täyttävät lisäksi ennakkoon annetut tehtävät, jotka koskevat päivystysluontoisia pieneläintapauksia. Opintojakson verkkoalustana toimii Moodle, jossa ohjeet potilaskirjanpitoon ja kirjallisiin tehtäviin. Päivystysvuoroihin osallistuminen on pakollista. Potilaskirjanpito ja kirjalliset tehtävät palautetaan annettuun määräaikaan mennessä.

Opintojaksolle otetaan 30 opiskelijaa.