Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 18:00 - 15.10.2019 at 23:59

Description

Vaihtoehtoinen syventäviin opintoihin kuuluva jakso.

Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma vastaa jaksosta.

Eläinlääketieteen kandidaatin ja lisensiaatin tutkintoa suorittavat 1.-6. vuoden opiskelijat.

Opiskelija tuntee sianlihan tuotantoketjun vaiheet jalostuksesta kuluttajalle, ja osaa tarkastella eri vaiheiden merkitystä elintarviketurvallisuuden varmistamisen kannalta.

Kevätlukukausi 2020, viikko 2.

Sianlihan tuotantoketjun vaiheita tarkastellaan monipuolisesti ja monialaisesti elintarvikeketjun näkökulmasta. Opintojaksolla käsitellään mm. sikojen tuotantotavan ja –olosuhteiden, sikojen terveyden- ja sairaanhoidon, sekä teurasprosessin ja lihan jatkokäsittelyn vaikutuksia sianlihan turvallisuudelle ja laadulle.

Opintojakson aikana osoitettava materiaali.

Ennakko- ja päättötehtävä (yksilötyö), sekä osallistuminen lähiopetuspäivien luennoille ja harjoituksiin (ryhmätyö).

Opintojakso toteutetaan, mikäli vähintään 10 opiskelijaa ilmoittautuu. Opintojaksolle otetaan 25 opiskelijaa.