Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.8.2019 at 00:00 - 3.9.2019 at 00:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
14:00 - 16:00
Thu 5.9.2019
12:00 - 14:00
Tue 10.9.2019
14:00 - 16:00
Thu 12.9.2019
12:00 - 14:00
Tue 17.9.2019
14:00 - 16:00
Thu 19.9.2019
12:00 - 14:00
Tue 24.9.2019
14:00 - 16:00
Thu 26.9.2019
12:00 - 14:00
Tue 1.10.2019
14:00 - 17:00
Thu 3.10.2019
12:00 - 14:00
Tue 8.10.2019
14:00 - 16:00
Thu 10.10.2019
12:00 - 14:00
Tue 15.10.2019
16:00 - 19:00
Thu 17.10.2019
12:00 - 14:00

Description

Vain ympäristötieteiden kandiohjelman opiskelijat.

Kurssin käytyään opiskelija osaa nimetä tehtäviä, joita ympäristöasiantuntija työssään käsittelee sekä osaamista, jota ympäristökysymysten tutkiminen, selvittäminen ja ratkaiseminen vaativat. Opiskelija tietää, miten yliopistossa toimitaan, mitä osaamista koulutusohjelma tarjoaa ja miten tietoa tuotetaan, käsitellään, julkaistaan ja käytetään ympäristöalalla. Hän tuntee Helsingin yliopiston toimintatavat, tutkimusyhteisönsä ja eettisen toiminnan periaatteet. Opiskelija ymmärtää ympäristöasiantuntijaksi kehittymisen kaaren ja osaa määritellä joitakin omia osaamistavoitteitaan, tuntee yliopisto-opinnoissa tarvittavat opiskelutaidot sekä tutustuu ympäristötieteiden opintoihin ja maisteriopintojen vaihtoehtoihin.

Periodi 1. ensimmäisenä lukuvuonna

  • Ympäristötieteiden tutkimuskohteet, ympäristöasiantuntijan tehtävät sekä ympäristötieteiden opiskelun rakenne ja sisällöt.
  • Tiedon hankkiminen, käsittely ja jäsentely ja tieteellisen kirjoittamisen johdanto.
  • Eettiset toimintatavat.
  • Omien henkilökohtaisten osaamistavoitteiden pohtimisen käynnistäminen.

Osallistuminen luentoihin ja tapaamisiin sekä kirjoitustehtävä ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen.

hyv/hyl

Kurssista vastaa ympäristötieteiden opintojen ohjaamisesta vastaava opettajatiimi.

Janna Pietikäinen

Korvaa jaksot 518111 tai 519093 (HOPS 1. vuoden opiskelijoille) tai 519041 Orientoiva kurssi yliopisto-opiskeluun.