Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Vain ympäristötieteiden kandiohjelman opiskelijat.

Ympäristöasiantuntija 1

Kurssin käytyään opiskelija osaa määritellä, millaisen osaamisprofiilin hän henkilökohtaisesti hankkii kandidaatin tutkinnossaan ja on asettanut tavoitteet työelämävalmiuksien kehittämiselle. Hän tietää, minkälaisia vaihtoehtoja koulutus tarjoaa ja millaisissa tehtävissä osaamista voi hyödyntää. Hän tunnistaa muiden uratarinoista erilaisia urasuunnittelun elementtejä (esim. miten päätöksiä on tehty, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet uran muotoutumiseen) ja osaa peilata niitä omaan toimintaansa. Hän on suunnitellut tutkinnon henkilökohtaisesti räätälöidyt opinnot (valittuna aineopintojen vaihtoehtoinen moduuli, pohdittu muun opintokokonaisuuden valintaa ja suunnittelu käynnistetty siitä, miten koostaa vapaasti valittavat opinnot).

4. periodi ensimmäisenä lukuvuonna (työpajapäivä) + 2. periodi 2. lukuvuonna.

Urasuunnittelutaitojen, työelämävalmiuksien ja itsetuntemuksen syventäminen sekä kansainvälisyysnäkökulman esiintuominen. Kurssilla kirjoitetaan CV ja kootaan asiantuntijaprofiili, sekä laaditaan 2. vuoden HOPS.

Osallistuminen HOPS-työpajaan sekä luentoihin ja tapaamisiin sekä kirjoitustehtävät ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen.

hyväksytty/hylätty

Kurssin käytännön toteutuksesta vastaa ympäristötieteiden opintojen ohjaamisesta vastaava opettajatiimi.

Yliopistonlehtori Jaanika Blomster

Korvaa jakson 518112 HOPS 2. vuoden opiskelijoille TAI 518113 HOPS 3. vuoden opiskelijoille.