Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.12.2019 at 00:00 - 15.1.2020 at 00:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 20.1.2020
10:15 - 14:00
Mon 10.2.2020
10:15 - 14:00
Mon 9.3.2020
10:15 - 14:00
Mon 6.4.2020
10:00 - 14:00

Description

Ympäristötieteiden kandidaatin tutkinnon opiskelijat, sivuaineopiskelijat, muut opiskelijat.

Opintojakson tavoitteena on perehtyä ekologisesta näkökulmasta ajankohtaiseen ympäristöön liittyvään aiheeseen (2017 aiheena ’kiertotalous’), opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee ravinteiden ja hiilen kierron perusteet terrestrisessä ja akvaattisessa ympäristössä
 • osaa etsiä ja arvioida tietoa kurssin teemana olevasta ympäristökysymyksestä (teema vaihtuu vuosittain)
 • hallitsee ilmiölähtöisen opiskelun perusperiaatteet
 • osaa soveltaa hankkimaansa tietoa vastatakseen kurssin teemaan perustuvaan kysymykseen
 • osaa viestiä kirjallisesti ja suullisesti projektityöstään

1. vsk

Kurssin projektityöt toteutetaan 4-5 opiskelijan ryhmissä. Ryhmät keräävät tietoa omasta aiheestaan, pohtivat sen soveltamista käytännön haasteisiin. Projektityössä opitaan soveltamaan jo aiemmin opittuja taitoja ja ymmärrystä, ja kurssi tarjoaa myös tietoiskuja projektitöihin liittyvistä aiheista ja muutamia yleisemmällä tasolla asioita esitteleviä luentoja. Projekteista laaditaan kirjallinen raportti (2-3 sivua). Kurssin lopuksi järjestettävässä seminaarissa ryhmät esittelevät projektityönsä (n. 20 min esitykset). Kurssin aikana kukin ryhmä kirjoittaa blogia työnsä edistymisestä.

Alku- ja loppuseminaari, läsnäolo pakollinen (12 h)

Luennot/tietoiskut (n. 5 h)

Ryhmätyöskentely (ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä 120 h)

 • ryhmä voi päättää itse työskentelytavastaan (säännölliset tapaamiset suositeltavia mutta työskentely voi tapahtua myös täysin verkossa)
 • säännöllinen yhteydenpito opettajiin/tuutoreihin
 • blogin kirjoittaminen
 • raportin ja suullisen esityksen valmistelu

Opiskelijoiden itse hankkimat materiaalit (esim. tieteellisiä artikkeleita, raportteja, asiantuntijoiden haastatteluja). Tietoiskut (luentotallenteita).

Ryhmäarvosana, joka perustuu kirjalliseen raporttiin (2-3 sivua) ja suulliseen esitykseen seminaarissa (20 min). Arvosteluperusteet.

 • lähdemateriaalien tasokkuus tieteellisyyden näkökulmasta
 • analyyttisyys
 • kriittinen asian käsittely
 • hyvä suomenkieli (kirjallinen työ)

Jaanika Blomster

Vaihtoehtoinen suoritus kurssille BIO-xxx projektikurssi 5 op Lehtonen.

Korvaa jakson 50230 Hydrologia ja vesien- ja maaperän suojelu.