Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.8.2019 at 00:00 - 1.9.2019 at 00:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
14:00 - 16:00
Thu 5.9.2019
12:00 - 14:00
Tue 10.9.2019
14:00 - 16:00
Thu 12.9.2019
12:00 - 14:00
Tue 17.9.2019
14:00 - 16:00
Thu 19.9.2019
12:00 - 14:00
Tue 24.9.2019
14:00 - 16:00
Thu 26.9.2019
12:00 - 14:00
Tue 1.10.2019
14:00 - 17:00
Thu 3.10.2019
12:00 - 14:00
Tue 8.10.2019
14:00 - 16:00
Thu 10.10.2019
12:00 - 14:00
Tue 15.10.2019
16:00 - 19:00
Thu 17.10.2019
12:00 - 14:00

Description

Vain ympäristötieteiden kandiohjelman opiskelijoille

Ympäristöasiantuntija I –kurssin suoritus edellytetään.

Opiskelija

-ymmärtää oppimistavoitteiden ja arviointitapojen määrittelyn merkityksen opetuksen suunnittelun kulmakivinä

-osaa arvioida ja suunnitella opintojakson käytäntöjä suhteessa siihen, pyrkivätkö ne toteuttamaan määritellyt oppimistavoitteet

-osaa käyttää opiskelijapalautetta suunnittelun tukena

-osaa suunnitella ja toteuttaa opiskelijapalautteen keräämisen ja koostamisen opetuksen avustajien tehtävien osalta

-osaa tehdä opetuksen avustajan tehtävien toteutussuunnitelman ja toteuttaa suunnitelman koulutusohjelman opettajan ohjauksessa

-tunnistaa ja osaa reflektoida omaa oppimistaan

-hahmottaa ja pystyy kuvaamaan oppimansa geneeriset taidot

Kandiohjelman aikana

Opiskelijat perehtyvät kurssipalautteeseen, oppimistavoitteisiin, kurssisuunnittelun ohjeisiin ja kirjallisuuteen ohjatussa pienryhmässä ja laativat Ympäristötieteiden kandiohjelman erikseen määritellyn opintojakson avustajan tehtävien suunnitelman ja osallistuvat sen mukaiseen avustavaan opetuksen toteutukseen vastuuopettajien ohjauksessa. Opintojakso sisältää projektinhallintaa, suunnittelua ja koordinointia, vuorovaikutusta, yhteistyötä, viestintää ja koulutusta sekä henkilökohtaista reflektiota.

Suoritustavat ja kokonaistyömäärän jakaantuminen voivat vaihdella sen mukaan, minkä ympäristötieteiden opintojakson toteutukseen avustajat osallistuvat. Esimerkiksi Ympäristöasiantuntija I –opintojaksolla opetuksen avustajan työmäärä jakaantuu seuraavasti: Ohjattuihin ja opiskelijaryhmän itsenäisiin suunnittelutapaamisiin osallistuminen 20 h. Itsenäinen suunnittelu ja organisointi 50 h. Työskentely- ja kurssisuunnitelman kirjoittaminen 10 h. Opetuksen käytännön toteutukseen osallistuminen 20 h. Palautteen kerääminen ja käsittely 20 h. Henkilökohtaisen harjoitteluraportin kirjoittaminen 15 h.

Pakollinen kirjallisuus: opintojaksolla ilmoitettavat luvut teoksesta Yliopisto-opettajan käsikirja. Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim.) 2011.

Arvostelu hyväksytty – hylätty. Arvostelu perustuu kurssisuunnitelmaan, käytännön toteutukseen, palauteraporttiin ja henkilökohtaiseen harjoitteluraporttiin.

Opintojaksoon valitaan opiskelijat hakumenettelyllä. Opintojaksoon osallistuvien määrää voidaan joutua rajoittamaan. Tällöin valintaperusteina käytetään osoitettua motivaatiota ja aiempia opintoja.

Yliopistonlehtori Janna Pietikäinen

Opintojakso on vaihtoehtoinen suoritus Ympäristötieteiden kandiohjelman Työelämäjaksoon.

Korvaa jakson 519110.