Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
28.10.2019 at 00:00 - 20.1.2020 at 00:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 21.1.2020
09:15 - 11:45
Thu 23.1.2020
09:15 - 11:45
Fri 24.1.2020
09:15 - 11:45
Tue 28.1.2020
09:15 - 11:45
Thu 30.1.2020
09:15 - 11:45
Fri 31.1.2020
09:15 - 11:45
Tue 4.2.2020
09:15 - 11:45
Thu 6.2.2020
09:15 - 11:45
Tue 11.2.2020
09:15 - 11:45
Thu 13.2.2020
09:15 - 11:45
Tue 18.2.2020
09:15 - 11:45
Thu 20.2.2020
09:15 - 11:45
Tue 25.2.2020
09:15 - 11:45
Thu 27.2.2020
09:15 - 11:45

Description

Studerande på kandidatnivå. Kursen lämpar sig för huvudämnesstuderande inom miljövetenskaper och biämnesstuderande i andra program (valfria studier).

Kursen i ekologi (BIO-104).

Efter att ha avlagt kursen

förstår studenten de miljöförändringar som mänskan ger upphov till i ekosystemen

kan studenten skaffa vetenskaplig och populärvetenskaplig information i ämnet och bedöma den kritiskt

kan studenten presentera ett delområde muntligt i grupp

kan studenten skriva en vetenskaplig text kring en miljöförändring och åtgärder för att stävja den

Period III

Kursen utgår från de planetära gränserna som presenteras i artikeln Steffen et al. (2015). Studenterna väljer själva något delområde från artikeln och arbetar med det individuellt och i grupp. Under kursens gång läser vi några vetenskapliga artiklar som på olika sätt belyser problemen och deltagarna skriver korta rapporter på basis av artiklarna och föreläsningar som behandlar utvalda problem. Projektarbetet i grupp presenteras på ett kursseminarium. Därefter skriver studenterna en vetenskaplig uppsats som fördjupar ett delområde som grupparbetet behandlat.

Rapporterna, den muntliga grupprapporten, aktivitet under diskussionerna och den vetenskapliga texten.

Föreläsningar, föreläsningsmaterial, vetenskapliga artiklar (i moodle).

0-5 (uppsatsen 50%, rapporterna 30%, grupparbete och aktivitet 20%).

Kursen ger 5 sp på svenska.

Undervisningsspråket är svenska. Kursen kan avläggas på svenska eller på finska.

OBS! Motsvarande kurser med finska som undervisningsspråk är fr.o.m. läsåret 2018-19: ENV-106 Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin (3 sp) och ENV-105 Tieteellinen kirjoittaminen ympäristötieteissä (2 sp).

Professor Kristina Lindström

Kursens ersätter delvis den gamla kursen miljöbiologi (519091) men har ett annat innehåll.