Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.5.2019 at 00:01 - 31.5.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 16.8.2019
12:00 - 16:00

Description

Ympäristötieteiden kanditutkinnon opiskelijat.

Täydentää ympäristöalan opintoja teoreettisella tasolla ja osoittaa tietämyksensä oppiaineestaan.

Suositellaan suoritettavaksi kandiopintojen loppuvaiheessa.

Oppiaineen kirjallinen osa. Kirjallisuus valitaan oman moduulin alalta tai eri oppisuunnista täydentämään muita oppisuunnan opintoja.

135 h, omatoiminen opiskelu.

Erikseen ilmoitettava alan kirjallisuus.

Kirjallinen kuulustelu, arvioidaan asteikolla 0-5.

Huom! Muistathan kirjatenttien ilmoittautumisen yhteydessä kirjoittaa lisätietokenttään, minkä kirjan tai kirjoja tentit.

Yliopistonlehtori Juha Mikola

Korvaa jaksot 519098 Ympäristötieteiden kirjatentti 8 op tai 51809 Akvaattisten tieteiden kirjatentti 6 op.