Kaamanen_Juha Mikola

Kevään 2020 aikana kirjatentteihin tulee ilmoittautua sähköpostilla suoraan tentin vastaanottavalle opettajalle. Lue tarkemmat ohjeet kurssin Moodle-sivulta.

Enrol
13.5.2020 at 08:00 - 2.6.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 12.6.2020
11:00 - 15:00

Description

Ympäristötieteiden kanditutkinnon opiskelijat.

Täydentää ympäristöalan opintoja teoreettisella tasolla ja osoittaa tietämyksensä oppiaineestaan.

Suositellaan suoritettavaksi kandiopintojen loppuvaiheessa.

Oppiaineen kirjallinen osa. Kirjallisuus valitaan oman moduulin alalta tai eri oppisuunnista täydentämään muita oppisuunnan opintoja.

135 h, omatoiminen opiskelu.

Erikseen ilmoitettava alan kirjallisuus.

Kirjallinen kuulustelu, arvioidaan asteikolla 0-5.

Huom! Muistathan kirjatenttien ilmoittautumisen yhteydessä kirjoittaa lisätietokenttään, minkä kirjan tai kirjoja tentit.

Yliopistonlehtori Juha Mikola

Korvaa jaksot 519098 Ympäristötieteiden kirjatentti 8 op tai 51809 Akvaattisten tieteiden kirjatentti 6 op.